ترس
سربازی كه می ترسد، جان خود و دیگر سربازان را به خطر می افكند.((اُرد بزرگ))
چهارشنبه 2/6/1390 - 22:20
پسندیدم 0
UserName