آرزوهای ما،
آرزوهای ما، امیدهای ما، عشقها و هوسها و حتی وفای ما هم موجی بیش نیستند كه بر می خیزند و رشد می كنند و بالا می روند و بالاخره نقش زمین می شوند و در كرانه های زندگی لای شنها و ریگها فرو می روند.((جواد فاضل))
چهارشنبه 2/6/1390 - 22:19
پسندیدم 0
UserName