یا قاضی الحاجات
توسط : gole yas
قال الصادق
با شرافت خواهد بود
آنکه می فهمد
 
 
کافی /25/1 
کوتاه مکن دامن اندیشیدن
 
حیف است زکوی عقل.دامن چیدن
بشتاب سوی تفاهم از جاده ی عقل
زیرا که بجابت است در فهمیدن 
کافی 
جمعه 21/5/1390 - 10:0
پسندیدم 0
UserName