عاشورا، عاشورا، عاشورا
 عاشورا، عاشورا، عاشورا
 
 در کتاب «نجم الثاقب» از امام زمان(عج) نقل شده است که به سيد احمد رشتي فرمود:
                               
« شما چرا عاشورا نمي خوانيد؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا »
 
و شيخ عباس قمي در مفاتيح الجنان ذکر فرموده اند:
زيارت عاشورا از زيارتهاي مورد توجه حضرت ولي عصر(عج) است و شايسته است خواندن آن ترک نشود.
 
 
 
شنبه 29/10/1386 - 1:56
پسندیدم 0
UserName