در مورده يك تحقيقه انجام شده بايد از طريق رسانه ها براي كساني كه رجيم دارند مصرف شكر را منع كرد زيرا
توسط : kallepofaki
در مورده يك تحقيقه انجام شده بايد از طريق رسانه ها براي كساني كه رجيم دارند مصرف شكر را منع كرد زيرا محمترين عامل چاقي است
حسين زمين پيما
سه شنبه 13/3/1382 - 21:33
پسندیدم 0
UserName