فاش مي گويم و از گفته ي خود دلشادم بنده ي عشقم و از هر دو جهان آزادم * *
فاش مي گويم و از گفته ي خود دلشادم
بنده ي عشقم و از هر دو جهان آزادم
*
*
جمعه 23/11/1383 - 19:31
پسندیدم 0
UserName