سلام به همه عزيزان پروردگارابه هركس كه دوست ميداري بياموزكه عشق ازهرچيزي بالاتراست وبه هركه بيشتردو
توسط : a.k.s
سلام به همه عزيزان
پروردگارابه هركس كه دوست ميداري بياموزكه عشق ازهرچيزي بالاتراست وبه هركه بيشتردوستش ميداري
بياموز كه دوست داشتن ازعشق بالاتراست.
دوشنبه 19/3/1382 - 16:23
پسندیدم 0
UserName