سلام به همه ي تبيانيان عزيز!!! . . . . از تمام شدن زندگي نترسيد . از اين بترسيد كه هيچگاه زندگي
سلام به همه ي تبيانيان عزيز!!!
.
.
.
.
از تمام شدن زندگي نترسيد . از اين بترسيد كه هيچگاه زندگي را آغاز نكنيد .
فعلا خدا حافظ
دوشنبه 19/3/1382 - 15:41
پسندیدم 0
UserName