به نام خدا سلام گفتند كه لحظهاي است روئيدن عشق آن لحظه هزار بار تقديم تو باد
توسط :
به نام خدا
سلام
گفتند كه لحظهاي است روئيدن عشق آن لحظه هزار بار تقديم تو باد
اميدوارم در تمام مراحل زندگي موافق باشيد
دوشنبه 19/3/1382 - 14:40
پسندیدم 0
UserName