قلعه مهرجرد
توسط : نور62

در شمال غربي مهرجرد قلعه بزرگي با 5 برج ديده باني در اطراف 3 برج در قسمت جنوبي و 2 برج در قسمت شمالي وجود دارد.درب ورودي قلعه در قسمت جنوبي آن مي باشد داخل اين بناي عظيم کوچه هاي پيچ در پيچي به عرض حدودا يک متر با خانه هايي حجره مانند و کوچک در سه طبقه ساخته شده است و مجموعا فضاي متراکمي دارد.در داخل هر کدام از اين حجره ها چند عدد خمره يا به زبان محلي تپو وجود دارد که در گذشته براي نگهداري گندم و غلات از آنها استفاده مي شده در زمانهاي بسيار دور مردم براي حفظ جان و مال خود از دزدان در داخل اين قلعه زندگي مي کردند، ديوار دور قلعه در زمانهاي نه چندان دور داراي کنگره هايي بود که به آنها تيرکش مي گفتند و دور تا دور قلعه داراي خندق بوده است، دزدان و راهزنان در داخل قلعه جمع مي شدند و چون قلعه داراي اين تيرکش ها و برج و بارو بوده کسي نمي توانسته به آنها آسيبي برساند و هر بار تعداد زيادي سرباز براي تصرف قلعه کشته مي شده تا دزدان تسليم مي شدند براي همين والي وقت دستور به تخريب کنگره هاي بالاي برجها را مي دهد و حدودا يک متر و نيم از بالاي ديوارها و برج ها را تخريب مي کنند اما به احترام کدخداي محله برج بالاي سر در را دست نزده باقي مي گذارند.يکي از سالخوردگان محله درباره اين قلعه مي گويد در زمانهاي گذشته يک نفر به نام قلعه بان را در اين قلعه مي گذاشتند و به او حقوق مي دادند تا از گندم هاي داخل قلعه مراقبت کند همچنين او مي گويد در زمان قديم ما در اين قلعه به مکتب مي رفتيم و من تا کلاس دوم در اينجا درس خوانده ام و بالاي برج سمت راست درب ورودي قلعه اذان مي گفتيم اما مدت زيادي است که ديگر از اين قلعه هيچ استفاده اي نمي کنند و متروکه شده است.

لازم به ذکر است که اين اثر با ارزش و تاريخي رو به ويراني است و بايد توجه بيشتري به آن شود .در کنار قلعه مهرجرد آب انباري نيز با 3 بادگير به همان نام "آب انبار قلعه" وجود دارد که هنوز داراي آب است و از آن استفاده مي شود اين آب انبار داراي 16 پله است.

 

سه شنبه 7/4/1390 - 4:9
پسندیدم 0
UserName