دانلود صوتی قرآن
توسط : moradyzade
قرآن - ترجمه استاد بختیاری نژاد

قرآن

ترجمه فارسی صوتی قرآن

از روی ترجمه استاد بختیاری نژاد

اجرای آقای حسن زمان زاده

جزء

حجم زمان زبان Format دانلود کنید
جزء اول 6.7MB ۵۲ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء دوم 7.2MB ۵۵ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء سوم 7.5MB ۵۷ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء چهارم 7MB ۵۳ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء پنجم 7.6MB ۵۸ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء ششم 7.7MB ۵۹ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء هفتم 8.2MB ۶۳ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء هشتم 7.8MB ۵۹ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء نهم 7.3MB ۵۶ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء دهم 7.7MB ۵۸ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء یازدهم 8.4MB ۶۴ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء دوازدهم 8.2MB ۶۲ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء سیزدهم 8.2MB ۶۲ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء چهاردهم 7.7MB ۵۸ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء پانزدهم 8.4MB ۶۱ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء شانزدهم 8.5MB ۶۵ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء هفدهم 8.1MB ۶۲ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء هجدهم 7.7MB ۵۹ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء نوزدهم 8.1MB ۶۱ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء بیستم 7.7MB ۵۹ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء بیست و یکم 8.1MB ۶۲ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء بیست و دوم 8MB ۶۱ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء بیست و سوم 8.6MB ۶۵ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء بیست و چهارم 8MB ۶۱ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء بیست و پنجم 8.7MB ۶۶ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء بیست و ششم 8.4MB ۶۴ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء بیست و هفتم 8.3MB ۶۳ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء بیست و هشتم 8.5MB ۶۵ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء بیست و نهم 8.7MB ۶۶ دقیقه فارسی Mp3 دانلود
جزء سی ام 8.7MB ۶۶ دقیقه فارسی Mp3 دانلود

(Download Server: 4Shared Format: Mp3)

در اینجا جا دارد از آقای حسن زمان زاده گوینده این آیات و مسئولین سایت www.eHolyQuran.com که این فایل ها را دراختیار عموم قرار داده اند تشکر کنیم.

برای مشاهده ی قرآن فارسی گویا، ترجمه ی استاد فولادوند و اجرای آقای هدایتی فر اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده و دانلود ترجمه صوتی منظوم فارسی قرآن اینجا را کلیک کنید.

برای مشاهده و دانلود ترجمه صوتی فارسی انجیل های چهارگانه اینجا راکلیک کنید.

برای مشاهده و دانلود ترجمه صوتی فارسی مزامیر داوود (ع) اینجا راکلیک کنید.

***

قرآن

(عربی)

با ترتیل استاد پرهیزگار

جزء

حجم زمان زبان Format دانلود کنید
جزء اول 6MB ۵۱ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء دوم 6.7MB ۵۷ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء سوم 7MB ۵۹ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء چهارم 7.3MB ۶۱ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء پنجم 7.1MB ۶۰ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء ششم 6.6MB ۵۶ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء هفتم 6.8MB ۵۷ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء هشتم 6.4MB ۵۴ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء نهم 6.5MB ۵۵ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء دهم 6.6MB ۵۶ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء یازدهم 6.3MB ۵۳ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء دوازدهم 6.7MB ۵۷ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء سیزدهم 5.9MB ۵۰ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء چهاردهم 5.8MB ۴۹ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء پانزدهم 6.4MB ۵۴ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء شانزدهم 6.1MB ۵۲ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء هفدهم 5.8MB ۴۹ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء هجدهم 6.3MB ۵۳ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء نوزدهم 6.5MB ۵۵ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء بیستم 6.2MB ۵۲ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء بیست و یکم 6.3MB ۵۴ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء بیست و دوم 6.4MB ۵۴ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء بیست و سوم 5.8MB ۴۹ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء بیست و چهارم 6.3MB ۵۳ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء بیست و پنجم 6.2MB ۵۲ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء بیست و ششم 5.8MB ۴۹ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء بیست و هفتم 6.2MB ۵۳ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء بیست و هشتم 6.1MB ۵۲ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء بیست و نهم 6.4MB ۵۴ دقیقه عربی Mp3 دانلود
جزء سی ام 6.3MB ۵۴ دقیقه عربی Mp3 دانلود

(Download Server: 4Shared Format: Mp3)

***

Quran

English Tranlation

(قرآن با ترجمه صوتی انگلیسی)

Part (جزء)

Size

Time

Language (زبان)

Format

Download

Part One - 1

9.5MB

73 Min

English

Mp3

Download

Part Two - 2

9.5MB

72 Min

English

Mp3

Download

Part Three - 3

9.6MB

73 Min

English

Mp3

Download

Part Four - 4

9.2MB

69 Min

English

Mp3

Download

Part Five - 5

9.1MB

70 Min

English

Mp3

Download

Part Six - 6

9.3MB

71 Min

English

Mp3

Download

Part Seven - 7

9.7MB

79 Min

English

Mp3

Download

Part Eight - 8

9.2MB

71 Min

English

Mp3

Download

Part Nine - 9

9.2MB

70 Min

English

Mp3

Download

Part Ten - 10

9.1MB

69 Min

English

Mp3

Download

Part Eleven - 11

9.5MB

71 Min

English

Mp3

Download

Part Twelve - 12

9.6MB

72 Min

English

Mp3

Download

Part Thirteen - 13

9.5MB

80 Min

English

Mp3

Download

Part Fourteen - 14

9.1MB

69 Min

English

Mp3

Download

Part Fifteen -15

9.5MB

71 Min

English

Mp3

Download

Part Sixteen - 16

9.8MB

74 Min

English

Mp3

Download

Part Seventeen - 17

9.7MB

69 Min

English

Mp3

Download

Part Eighteen - 18

9.1MB

73 Min

English

Mp3

Download

Part Nineteen - 19

10MB

75 Min

English

Mp3

Download

Part Twenty - 20

8.9MB

67 Min

English

Mp3

Download

Part Twenty One - 21

9.3MB

69 Min

English

Mp3

Download

Part Twenty Two - 22

9.7MB

71 Min

English

Mp3

Download

Part Twenty Three - 23

10.3MB

52 Min

English

Mp3

Download

Part Twenty Four - 24

9.2MB

71 Min

English

Mp3

Download

Part Twenty Five - 25

10MB

73 Min

English

Mp3

Download

Part Twenty Six - 26

9.9MB

71 Min

English

Mp3

Download

Part Twenty Seven - 27

10.3MB

73 Min

English

Mp3

Download

Part Twenty Eight - 28

9.6MB

71 Min

English

Mp3

Download

Part Twenty Nine - 29

10.3MB

71 Min

English

Mp3

Download

Part Thirty - 30

10.5MB

78 Min

English

Mp3

Download

(Download Server: 4Shared Format: Mp3 Archive Type: RAR)

فهرست کتاب های موجود

فهرست نویسندگان

کتاب های صوتی انگلیسی

راهنمای دانلود

راهنمای ساخت کتاب های صوتی

چهارشنبه 28/2/1390 - 12:18
پسندیدم 0
UserName