معرفی کتاب(فلسفه خلقت انسان)
توسط : Akhund

بی تردید امروزه هر ذهن اندیشنده ژرفکاو در هر سرزمین وبه هر آیین با پرسمان جدی تاریخی رویاروست : ما در کجای جهان ایستاده ایم ؟ روشنفکران واندیشه وران ما اکنون وبیش تر وژرف تر از هرگاه دیگر باید به بازسنجی دستاوردهای عقلانیت مدرن بپردازند وایستاده بر سکوی استوار مشرب مشرقی خویش در باز تولید اندیشه های خود طرحی نو دراندازند

یار مهربان 67

نویسنده: سید کبیرحسینی

تهیه: آقای مقدس زاده

پخش:  دیماه 1389

.....
بنام خدای مهربان! خدایی که انسان را به زیور بیان آراست ! وسلام به شما یاوران برنامه کتاب یار مهربان! بازهم یک برنامه دیگه ویک کتاب یار مهربان دیگه! کتابی که به سؤال شما درباره اینکه چرا انسان آفریده شده و هدف خداوند از خلقت او چه بوده جواب میدهد!
موزیک
بله دوستان گرامی!

نام کتاب امروز فلسفه خلقت انسان است واقای دکتر عبدالله نصری آن را در 104 صفحه ، یک پیشگفتار و 9 عنوان تدوین کرده است این کتاب را انتشارات کانون اندیشه جوان به چاپ رسانده است و چاپ سوم آن در سال 1386انجام یافته است
موزیک
همراهان گرامی!
در پیشگفتار می خوانیم : بی تردید امروزه هر ذهن اندیشنده ژرفکاو در هر سرزمین وبه هر آیین با پرسمان جدی تاریخی رویاروست : ما در کجای جهان ایستاده ایم ؟ روشنفکران واندیشه وران ما اکنون وبیش تر وژرف تر از هرگاه دیگر باید به بازسنجی دستاوردهای عقلانیت مدرن بپردازند وایستاده بر سکوی استوار مشرب مشرقی خویش در باز تولید اندیشه های خود طرحی نو دراندازند این کتاب حاصل یکی از همین کوششهای همدلانه وهمراهانه در باب فلسفه خلقت انسان است موزیک
همراهان ارجمند!
نویسنده در عنوانی  به طرح سؤال می پردازد و می گوید : سؤال از فلسفه خلقت سؤالی ریشه دار است بشر در طول تاریخ همواره می خواسته تا بداند که ازکجا آمده برای چه آمده و به کجا می رود هر انسانی گهگاه این سؤالها رابر خود مطرح می کند
در عنوان دوم به بیان دیدگاهها می پردازد ودر آن دیدگاههای مختلف را  مطرح می سازد دیدگاه بدبینان ، خوشبینان  وگروهی که جهان موجود را نه بهترین جهان ممکن می دانند ونه سراسر شر وفساد بلکه معجونی از زشتیها وشرها و زیباییها و نیکیها نویسنده دراین بخش مطالب مفید وخواندنیی ارائه می دهد
موزیک
دوستان کتابخوان!
نویسنده در عنوان بعدی به ارزش حیات از نظر قرآن می پردازد و درآن دو ریز عنوان : جلوه پوچ حیات وجلوه حقیقی حیات را مطرح می سازد و می نویسد : جلوه حقیقی حیات این است که آدمی به هدف واقعی خویش بیندیشد و به حیات از افقی بالاتر از لذت جویی وبی بندباری بنگرد خدا را تنها هدف حیات خود قرار دهد وبکوشد تا هر آن گام به سوی او بردارد جز او کسی را قابل پرستش نداند در راه خدا وبرای خدا کار کند حرکت او برای خدا و به سوی خدا باشد زندگی را در رابطه با خدا تفسیرو تبیین کند پس باید اراده انسان به حیات ابدی تعلق پیدا کند یعنی انسان خواهان حیات اخروی باشد نه آنکه فقط به زندگی دنیوی توجه داشته باشد و سعی وتلاش آدمی در جهت رسیدن به حیات اخروی باشد و ایمان به خدا انگیزه اعمال انسان باشد
موزیک
دوستان گرامی!
در عنوان چهارم به موضوع غایت داری در هستی پرداخته شده ودر آن هدفداری وغایت از نظرحکما وهدفداری آفرینش در قرآن را مطرح می کند ومی گوید : آیات قرآنی هدفداری حیات انسانی را ثابت کرده وبه همگان گوشزد می کند که انسان بیهوده آفریده نشده است انسان موجودی باطل وبه خود رها شده نیست بلکه انسان برای رسیدن به مقصدی آفریده شده وباز گشت ورجوع او به سوی مبدأ آفرینش است
موزیک
در عنوان بعدی به تفسیر کلمه هدف می پردازد ودر آن می نویسد : فعل خدا عین حکمت است اما حکمت در مورد انسان به این معنااست که انسان کاری را برای رسیدن به غایت وکسب کمال انجام دهد اما حکمت در خدا به این معناست که موجودات را به کمالات وجودیشان برساند
نویسنده در عنوان بعدی از از فلسفه آفرینش از دیدگاه عرفان ، فلسفه وکلام صحبت می کند و در آن می گوید : ملا صدرا بر اساس مبانی فلسفی خود موفق شده است تا آراء عرفا وفیلسوفان را جمع کند او به خوبی توانسته اثبات کند که خداوند که علت تامه همه حقایق وجودیه است علم به همه مخلوقات و موجودات که معلولات وی هستند دارد
موزیک
بله دوستان گرامی!
عنوان بعدی به هدف آفرینش از دیدگاه قرآن اختصاص دارد ونویسنده با استفاده ازبعضی آیات قرآنی وروایات ، هدف آفرینش را عبادت بندگان و شناخت خداوند می داند اگرچه در برخی هم پیامبر اسلام هدف از خلقت جهان دانسته شده است
موزیک
در عنوان بعدی از حرکت جهان به سوی کمال صحبت نموده می گوید : از آنچه گفته شد به این نتیجه رسیدیم که هدف آفرینش انسان باز گشت به خود انسان می کند نه آنکه خلقت جهان وموجودات انگیزه ای بوده برای خدا تا با پیدایش جهان وجهانیان به هدف خود برسد چرا که لازمه فیض بی پایان خداوندی ، خلقت موجودات و جهان آفرینش بوده است وحکمت الهی اقتضا می کند که موجودات به ویژه انسان به سوی کمال سیر کند  
موزیک
خوب همراهان صمیمی برنامه با تشکر از توجه شما به برنامه امیدواریم کتاب فلسفه خلقت انسان است نوشته اقای دکتر عبدالله نصری را تهیه واز آن استفاده لازم را ببرید
 تا برنامه بعد همه شما خوبان را به خدای منان وکریم می سپاریم
خدایتان یار و نگهدار

دوشنبه 12/2/1390 - 7:10
پسندیدم 0
UserName