من ميخواهم بدانم راهي وجود دارد كه علاقه طرف مقابل به خودم را بفهم .واو را نسبت به خودم علاقه مند كن
توسط : رعد سیاه
من ميخواهم بدانم راهي وجود دارد كه علاقه طرف مقابل به خودم را بفهم .واو را نسبت به خودم علاقه مند كنم
خيلي دوست دارم بدانم او مرا دوست دارد يا نه شما دوست عزيز لطفا راهنمايي فرماييد.متشكرم رضا
دوشنبه 19/3/1382 - 14:17
پسندیدم 0
UserName