یك توصیه به كسانی كه كارت سوخت خود را گم كرده‌اند: تا مطمئن نشده‌اید، تقاضای المثنی ندهید!
توسط : نور62

افرادی كه كارت هوشمند سوخت خود را گم كرده‌اند، درصورتی كه نسبت به پیدا نشدن آن اطمینان دارند، درخواست صدوركارت جدید هوشمند سوخت دهند؛ در غیر این صورت فقط مفقودی كارت خود را اعلام كنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در صورتی كه کارت هوشمند سوخت گم شده پیدا شود و فرد درخواست صدور المثنی داده باشد، امکان فعال شدن دوباره كارت وجود ندارد و باید منظر صدور المثنی آن باشد كه حداقل زمان آن سه هفته است. حتی اگر فرد تقاضای صدور كارت جدید هم نداده و فقط مفقود شدن كارت خود را اعلام كرده باشد، در صورتی كه از آن كارت هوشمند سوخت در یك جایگاه استفاده شده باشد، امكان فعال‌سازی دوباه از بین می‌رود. پس از لغو گزارش مفقودی نیز حداقل به مدت سه روز نباید از کارت هوشمند سوخت در جایگاه استفاده شود.

اما اگر كارت هوشمند سوخت گم شد، برای در خواست المثنی و جلوگیری از مصرف سهمیه آن باید به همراه مدارك شناسایی مالك و وسیله نقلیه به یكی از دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت، دفاترمنتخب پست یا مراكزپلیس +10 مراجعه و تقاضای ابطال كارت هوشمند سوخت داده شود.

پس از ابطال كارت هوشمند سوخت یا همان ثبت گزارش مفقودی در دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت، در صورتی که کارت هوشمند سوخت در کارت خوان قرار گیرد بلافاصله غیر فعال می‌شود.

برای درخواست صدور کارت هوشمند سوخت المثنی مدارک مورد نیاز زیر نیاز است:

‌١- مدارك مالك:

الف) اشخاص حقیقی: یكی از مدارك شناسایی مالك وسیله نقلیه (شناسنامه، كارت ملی، گواهینامه یا گذرنامه)

ب) اشخاص حقوقی: معرفی نامه رسمی سازمان مربوطه به همراه كارت ملی نماینده معرفی شده.

‌٢- مدارك شناسایی وسیله نقلیه:

كارت یا شناسنامه مالكیت وسیله نقلیه

‌٣- ارائه فیش واریزی به مبلغ‌١٠٠ هزار ریال به شماره حساب جام ‌٥٠ /‌١١٩٤٣٣٤ نزد بانك ملت شعبه مستقل مركزی به نام شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با كد شناسه ‌٤٢٤٤

البته كارت‌های معیوب در صورتی که بدون تراكنش مصرف باشد، در صورت تحویل كارت هوشمند سوخت معیوب، به رایگان كارت المثنی برای آن‌ها صادر می‌شود.

شنبه 14/12/1389 - 3:0
پسندیدم 3
UserName