تزریق تک دوز داروی کتامین از شدت افسردگی اساسی می‌کاهد
توسط : نور62

نتایج یک پژوهش نشان داد: درمان با تک دوز وریدی کتامین با توجه به تجویز آسان، تاثیر سریع و طول اثر مناسب آن در بیماران می‌تواند جایگزین مناسبی برای درمان فاز حاد بیماران مبتلا به افسردگی باشد.

اختلال افسردگی اساسی مجموعه‌ای از اختلالات شایع و مخرب روانی با اپیزودهای نسبتا طولانی و مسوول بسیاری از ناتوانی‌های جسمی و روانی است که شیوع آن در طول زندگی حدود 17 تا 19 درصد است، لذا دکتر فرزان خیرخواه از گروه اعصاب و روان دانشگاه علوم پزشکی بابل پژوهشی را با هدف بررسی اثر کتامین در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی طراحی و انجام داده است.

در این مطالعه کارآزمایی بالینی به صورت نیمه تجربی، 60 بیمار مبتلا به افسردگی اساسی، تحت درمان با تک دوز وریدی کتامین قرار گرفتند. تمام بیماران قبل از تزریق دارو و در روزهای دوم و هفتم بعد از تزریق و پایان ماه اول و دوم تحت آزمون‌های ارزیابی شدت افسردگی همیلتون و بک قرار گرفتند.

یافته‌ها بیانگر این مطلب بود که میانگین نمرات در روزهای دوم و هفتم بعد از تزریق کتامین به طور معنی‌داری نسبت به زمان قبل از تزریق دارو کاهش یافته است و در حدود 20 درصد از بیماران در روز دوم و حدود 40 درصد از بیماران در روز هفتم بعد از تزریق دارو به درمان با کتامین پاسخ مناسب دادند.

چهارشنبه 4/12/1389 - 6:25
پسندیدم 0
UserName