دانستـــنی هــای قــرآن

دانستنی های قرآن(1)

1_مهمترین آیه قرآن: آیه الكرسی

2_بهترین سوره: سوره یس

3_مادر قرآن: سوره حمد

4_سوره منسوب به امام حسین(ع):سوره فجر

5_سوره منسوب به امام علی(ع): سوره عادیات

6_نسب نامه خداوند: سوره توحید

7_خلاصه قرآن: سوره حمد

8_ریحانه قرآن: سوره یس

9_عروس قرآن: سوره الرحمن

10_آیه ای كه اگر برعكس خوانده شود شكل و معنای آن تغییرنمی كند: «ربك فكبر»

11_پیامبر(ص) فرمودند: این سوره ها مرا پیر كرد. « هود، واقعه، مرسلات ،نبا»

11_عظیم ترین آیات: بسم الله الرحمن الرحیم

چهارشنبه 20/11/1389 - 10:17
پسندیدم 0
UserName