فرار شاه
توسط : myasin
شاه روز ۲۶ دی ۱۳۵۷، پس ازعدم موفقیت دولت نظامی ازهاری در برقراری نظم و آرامش و رفع اعتصابها که اقتصاد کشور را فلج کرده بود ، راه دیگری جز خروج از کشور نداشت.
مشایعت کنندگان ، نخست وزیر ، رؤسای مجلسین ، وزیر دربار ، رئیس ستاد ارتش و گروهی از مقامات وابسته به دربار بودند که مقارن ساعت یازده و نیم صبح ، شاه و همسرش، با یک هلیکوپتر وارد فرودگاه شدند.
شاه به خبرنگاران گفت : " مدتی است احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت دارم. ضمناً گفته بودم پس از اینکه خیالم راحت شود و دولت مستقر گردد ، به مسافرت خواهم رفت . این سفر اکنون آغاز می شود و تهران را به سوی آسوان در مصر ترک می کنم . امروز با رأی مجلس شورای ملی که پس از رای سنا داده شد ، امیدوارم که دولت بتواند هم در جبران گذشته و هم در پایه گذاری آینده موفق شود."
و در مورد مدت سفر گفت:" این سفر بستگی به حالت من دارد ، در حال حاضر دقیقاً نمی توانم مدت آن را تعیین کنم."
ساعت نیم بعد ازظهر، شاه و همسرش با هواپیمای اختصاصی تهران را به مقصد مصر ترک کردند. پس از خروج شاه ، مردم با آمدن به خیابانها ، اظهار شادمانی و پخش گل و شیرینی این پیروزی بزرگ را جشن گرفتند و آماده پذیرایی از امام خمینی رهبر بزرگ انقلاب شدند ( دیو چو بیرون رود فرشته در آید ) ، رژیم سلطنتی کمتر از یک ماه پس از فرار شاه سقوط کرد و طومار عمر رژیم سراسر ظلم و جور ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، در هم پیچیده شد.
شنبه 25/10/1389 - 19:19
پسندیدم 0
UserName