فسیل چیست؟
توسط : ya mahdi10

 فسیلها انواع باقیمانده جانورى و گیاهى نظیر جسم حیوانات و استخوانهاى مربوط به آنها ، تنه گیاهان قدیمى و ساختمان شان ، کرمهاى نرم ، ستاره هاى دریایى و غیره ( از نقطه نظر تشریحى ) و آثار و مواد به جامانده از آنها نظیر فضولات ، مدفوعات ، تخم ها ( آثار طبیعى ) و اثر لانه ها ، آشیانه ها ، رد پاها ( آثار مصنوعى ) را شامل مى شود و تمامى اینها بطور مستقیم توسط موجودات که در گذشته مى زیسته اند ، بوجود آمده اند . بدین ترتیب براى آنکه یک شى فسیل به حساب آید ، بایستى بقایا و یا آثار فعالیت زیستى موجودات گذشته باشد . بطور کلى فسیلها به دو گروه تقسیم مى نمایند :

fosil-mahi

فسیل یک ماهی

1- فسیلهاى اندامى
2- فسیلهاى اثری
منظور از فسیلهاى اندامى بقایاى حقیقى موجودات زنده مى باشند که در حالات بسیار مساعد شکل آنها با شکل موجود زنده اصلى اولیه کاملا تطبیق مى کند و تغییر زیادى در آن صورت نگرفته است . اما فسیلهاى اثرى علائم غیر مستقیم حیات هستند که توسط موجودات بر جاى گذاشته شده اند . جاى پاهاى دایناسور ، اثر نقب زدن کرمها و سایر شواهد فرایندهاى حیات همچون فضولات و مدفوعات که بصورت فسیل در آمده اند همگى جزء فسیلهاى اثرى محسوب مى گردند .
حال این سوال مطرح مى شود چه فسیل هایى را با ارزش مى خوانیم ؟ در جواب باید گفت فسیل هاى راهنما (Index Fossils). آن دسته از فسیل ها به این نام خوانده مى شوند که :
1- شناسایی آنها آسان است.
2- بسیار فراوانند.
3- داراى عمر کوتاه بوده اند.
4- از گسترش جغرافیایى قابل توجهى برخوردارند .
کاربرد علم فسیل شناسى
در ادامه به طور خلاصه به کاربرد علم فسیل شناسى در گرایشهاى مختلف زمین شناسى مى پردازیم.
1- فسیل شناسى و ژئوشیمى
2- فسیل ها و ستون استاندارد زمین شناسى
3- فسیل ها و زمین شناسى ساختمانى
4-فسیل شناسى و تکتونیک صفحه اى
5- فسیل شناسى پالئواکولوژى
6- فسیل شناسى پالئوبیوژئوگرافى
نام گذارى فسیلها
توصیف موجودات زنده و یا فسیل از زمان Linne (لینه سوئدى) با یک سیستم نام گذارى دو گانه معمول شد. بدین معنى که هر موجود زنده یا فسیل داراى دو نام است : اسم جنس و اسم گونه
Pachyteeichisma Caylicianensis Linne , 1798 (1 اسم جنس که حرف اول آن با حروف بزرگ نوشته مى شود.
2) اسم گونه که با حروف کوچک نوشته مى شود.
3) اسم کاشف و توصیف کننده آن.
4) سال کشف و انتشار نمونه.
1)گونه : عبارت است از توالى و تسلسل گروه هایى از جمعیت هاى طبیعى که افراد آن گروه ها بالفعل یا بالقوه قادر به تولید مثل با هم بودهع و از نظر زاد و ولد در شرایط امروزى از تمام گروههاى مشابه جدا هستند، یعنى قابلیت تولید مثل آنها را ندارد.
واحد هاى رده بندى بزرگتر از گونه :
2)جنس : در حقیقت واقعیت طبیعى ندارد و این واحد رده بندى کاملا قراردادى و مصنوعى است. تنها کار آن این نیست که گونه هایى را که با هم قرابت و خویشاوندى آشکار دارند در یک دسته قرار دهد که این امر مساله نام گذارى را آسان مى سازد.

پنج شنبه 2/10/1389 - 17:11
پسندیدم 0
UserName