اسلام واینترنت
● منافع بالقوه اینترنت برای جوامع اسلامی
▪ فراهم كردن اطلاعاتی دربارهٔ اسلام
قرآن می‌گوید«مردم را به راه پروردگارت با نصایح خوب دعوت كن؛و با آنها با شیوه ی زیباسخن بگو»این امر خدا، كاربرد روشهای خردمندانه و ابزارهای نیكو برای انتقال پیام خدا را بیان می‌كند.
از نقطه نظر تاریخی،فرستاده بزرگ خداوند(محمد[ص])روشهای مختلفی برای آشنا كردن مردم و جوامع با دین اسلام را بكار برده است.در عصر حاضر نیز از فن‌آوری،رادیو،نوارهای صوتی و تلویزیون بطور گسترده برای انتشار قرآن، حدیث و تعالیم اسلامی در سراسر دنیا استفاده می گردد.
اخیراً اینترنت به عنوان پدیده ای مقرون به صرفه و سریعترین روش ارائه دانش،اطلاعات و اخبار به بیلیونها نفر در دنیا ظهور نموده است.اینترنت به همین صورت می تواند برای نشر عقاید و مذهب اسلامی بكار برود.بعلاوه مسلمانان بسادگی می‌توانند به غیر مسلمانان روش زندگی را بیاموزند و تلقی صحیح از اسلام را در دیدگان غرب عوض نمایند.
با اینترنت مسلمانان می‌توانند اطلاعات مهمی دربارهٔ اسلام كه در زندگی به آن احتیاج دارند را بدست آورند.بطور مثال می توانند اطلاعات مربوط به اوقات شرعی نماز،محل مساجد و بخشهایی از قرآن را بگیرند.همچنین می‌توانند اطلاعات دیگری را نیز كه مورد علاقه‌شان است مانند تحقیقات،ادبیات و آمار اسلامی را دریافت كنند.
دغدغه مسلمانان این است كه مطمئن شوند دانش دقیق و درست اسلام در اینترنت ارائه شده است.
مواردی از آیات ساختگی(و نسبت داده شده به )قرآن و احادیث از منابع بدون نام در اینترنت وجود داشته است.بنابراین به نظارت همیشگی درخصوص اطلاعات در مورد اسلام نیاز است تا اطلاعات گمراه كننده و ساختگی فوراً شناسایی و اصلاح گردد.كار سخت دوم،توسعه ساز و كار اعتبار دهی و صحت سنجی اطلاعات به خصوص در ترجمه قرآن و حدیث،قبل از قرارگیری برروی اینترنت است.
● فضای مجازی(Cyberspace)اسلامی
برخلاف تمام موانعی كه در بالا بدان اشاره نمودم،اسلام یك جلوهٔ واقعی در اینترنت است.با فراتررفتن از بی‌شمار سند[اینترنتی]كه با یك موتور جستجوی ساده میتوان یافت،هركسی از امكان حضور در یك فضای الكترونیك اسلامی برخوردار می گردد.
پایگاه‌های فراوانی وجودداردكه اطلاعات عمومی دربارهٔ اسلام را به نمایش می‌گذارد؛برای مثال[پایگاه] RSS(جامعه قرآن صانع)در آمریكای شمالی برای مسلمانان و غیرمسلمانان اطلاعاتی در مورد مسائل مختلف اسلامی را فراهم می‌آورد.
پایگاه‌های دیگری مثل Cybermuslim و Islamcity دربارهٔ اسلام اطلاعاتی مانند اوقات شرعی و تقویم اسلامی و ترجمه انگلیسی قرآن ارائه می‌كنند.پایگاه‌های متعدد دارای محتوی ویژه نیز می‌توان یافت.به عنوان مثال پایگاه دانشگاه ایلیونز(UIUC) نه تنها حاوی مفاهیم پایه اسلام است بلكه دربارهٔ علوم جنین شناسی و ریاضیات مو به مو در قیاس با قرآن بحث می‌نماید.
[دربارهٔ]رسانه‌ها و مفاهیم سیاسی از یك دیدگاه یگانه اسلامی نیز[مطالبی] وجود دارد.حزب اسلامی بریتانیا پایگاه مخصوص خودش را دارد و نه فقط مسلمانان انگلستان بلكه جامعه عام بریتانیا را مخاطب قرار می‌دهد.
به همین صورت،[پایگاه] (Muslim Mdia I) یك پایگاه خبری در انگلستان است كه درخصوص اخبار جهان اسلام بحث می كند.این پایگاه دید متفاوتی در مورد اتفاقات جهان ارائه می‌كند.ممكن است برای غیرمسلمانان هم جالب و احتمالاً تحریك كننده باشد.
▪ ایجاد دنیای[مجازی]اسلامی
جماعت مسلمان در سراسر دنیا پراكنده‌ است.برخی در مكانی زندگی می‌كنند كه مسلمانان در اكثریت‌اند و برخی در جایی كه در اقلیت‌اند.اینترنت می تواند در ایجاد جامعه یكپارچه برای تمامی مسلمانان كمك كند تا مسلمانان در آن با هم مرتبط بوده و اطلاعاتشان را سهیم شوند.جنبه‌هایی مثل اتاقهای گفتگو و مباحث اینترنتی به رابطه متقابل مسلمانان و ایجاد یك جامعه كمك می‌نماید.این[موضوع]بخصوص برای مسلمانانی كه در گروه‌های اقلیت زندگی می‌كنند برای ارتباط ضروری و سهیم شدن با كسانیكه از علائق مشابه با آنان برخوردارند،مهم است.این[موضوعات] شامل اطلاعاتی دربارهٔ خانه و سرزمین مادری و اطلاعاتی دربارهٔ اسلام است.
در اینترنت مسلمانان می توانند اجتماعاتی بوجود آورند كه درجای دیگر ایجاد آن دشواراست.راهی كه اینترنتی می‌گشاید برای مخالفت است.برای مثال الجزایری‌ها می توانند از پایگاه‌های اینترنتی متعددی بازدید نمایند كه بوسیله گروه‌های اسلامی ایجادشده‌اند كه ممنوعه‌اند و در داخل الجزایر از پایگاه خبری برخوردار نمی باشند. مانند جبهه اسلامی صلات(Front Islamique de salut)
●نتیجه‌گیری
مهمترین نتیجه این مقاله[بیان]ارتباط مذهب اسلام و نفوذ اسلام است.
دین اسلام ارزشهای فرهنگی و پایه‌های مذهبی‌ای دارد كه با اینترنت(و سایر جنبه‌های فن آوری اطلاعات)در تضاد است.بسیاری در دنیای اسلام از فقدان هویت به علت استحاله غربی شدن درهراس می باشند.درنتیجه،نفوذ اینترنت در كشورهای اسلامی درحال حاضر پائین است و به نسبت غرب باسرعت آهسته‌ای پیش می‌رود.این نتیجه‌گیری بوسیله تحلیلهای آماری تقویت می‌شود كه ثابت می كند كه هرچه درصد مسلمانان در كشوری بالاتر باشد درصد كاربران به اینترنت كمتر است.[این]بدان معنی است كه بین مذهب و اسلام و گسترش اینترنت همبستگی معكوس وجود دارد.
نتیجه دوم این مقاله بیان اثرات مستقیم و غیرمستقیم دین اسلام برنفوذ اینترنت است.در بیشتر موارد كشورهای اسلامی خصوصیات مردم شناختی‌ای دارند كه به عنوان موانعی در توسعه اینترنت شناخته می‌شوند.به طور مثال درآمد ناخالص داخلی پائین،میزان بالای بی‌سوادی و سطح پائین مردم سالاری.
در نتیجه یك اثر دوگانه بر اینترنت وجود دارد:
▪ اثر مستقیم تعارض دین اسلام با اینترنت
▪ اثرغیرمستقیم خصوصیات مردم شناختی كه نشر اینترنت را عقب نگه می‌دارد
با وجود اینكه وضعیت فعلی فن آوری اطلاعات در كشورهای اسلامی امیدواركننده نیست پیش‌بینی خوش‌بینانه این است كه این وضعیت در آینده تغییر خواهد نمود.یك علت این است كه حتی حكومتهای غیرمردم سالار نیز در حال درك فوائد بالقوه اینترنت برای كشورشان هستند و حتی امروزه می‌بینیم كه شروع به بازگشایی درهای كشور در استقبال از پدیده اینترنت كرده‌اند.علت دوم سودی است كه مسلمانان از دنیای[مجازی]واقعی می‌توانند ببرند و اكنون هم می‌برند مانند آموزش دین اسلام به غیرمسلمانان، ایجاد جوامع[مجازی]واقعی و دسترسی به اطلاعات ذی‌قیمت اسلامی.
من معتقدم هرچه پیش رویم قدرت بازار، شرایط فعلی را تغییر خواهد داد و ما كاربران بیشتری را در كشورهای اسلامی با مطالب اسلامی بر روی شبكه خواهیم دید.
۳/۱ میلیارد مسلمان درجهان وجود دارد(بیش از یك پنجم جمعیت دنیا)،كه ازنژادها،ملیتها وفرهنگهای مختلف از سراسرجهان هستند(ازجنوب فیلیپین تاسواحل غربی آفریقا). ۳۶ كشور با معیار من مطابق بودند(یعنی معادل یا بیشتر از ۷۵% جمعیت آنها مسلمان بود).آنچه كه جالب است و ممكن است به تحلیل ما كمك كند آن است كه این كشورها از نظر خصوصیات مردم شناختی و سیاسی بسیار متفاوتند.آنها در چهار منطقه ی جهان(آسیا،آفریقا،اروپای شرقی و خاورمیانه)واقع گردیده اند.
شنبه 29/8/1389 - 15:33
پسندیدم 0
UserName
x