17 روز مانده تا محرم....
توسط : f_areyaei


17 روز مانده تا محرم

لحظه شمار ثانیه ها باش


وقتی که اسما داشت آب میریخت!

وقتی که علی این کبودی پهلورو دید!

دستشو به دیوار گرفت چنان فریادی زد که بچه ها ترسیدن، فکر کردن بابا جان داد!

ببخشید محرم نزدیکه!

آماده میشویم برای رفتن به قتلگاه!

آری جنون نزدیک است!

یعنی میشه تو محرم برا عشقمون جون بدیم!

یا حسین!

شنبه 29/8/1389 - 14:59
پسندیدم 0
UserName
x