پشم افزار
توسط : arefe60
یک روز یک چوپانی به خواستگاری دختری می رود،از او می پرسند:شغل شما چیست؟ جواب می دهد:دامپیوتر می پرسند چه گرایشی؟ پشم افزار
شنبه 29/8/1389 - 11:31
پسندیدم 0
UserName
x