زندگی
توسط : arefe60
زندگی بافتن یك قالیست نه همان نقش و نگاری كه خودت می خواهی نقشه را اوست كه تعیین كرده تو در این بین فقط می بافی نقشه را خوب ببین نكند آخر كار قالی زندگیت را نخرند.
شنبه 29/8/1389 - 10:58
پسندیدم 0
UserName
x