غدیر خم

 

  

  عیدتان مبارک 

 

 

 

 

 

 

 

روزمحشرپرسید زمن رب جلی

 

 

گفت توغرق گناهی؟گفتمش یا رب بلی

 

 

گفت پس آتش نمیگیردچراجسم و تنت

 

 

گفتمش چون حک نمودم روی قلبم یا علی

 

 

 

 

 

 

 

عزیزانم

 

 

 

 

 

 

 

پیشاپیش عید ولایت و امامت را به شما عزیزان و سیدهای بزرگوارتبریک و تهنیت میگم

 

 

 

 

 

 

عیدتان مبارک

شنبه 29/8/1389 - 10:40
پسندیدم 0
UserName
x