حل مشكل مسكن
توسط : بر ز خ

 سلام

حد یثی در اصول کافی دیدم که اگه اونایی که خونه خالی دارند ومسلمون هم هستند بهش عمل کنند مشکل مسکن خیلی ها حل میشه نوجه کنید:

امام صاد ق (ص)فرمود:

کسی که خانه ای دارد ومومنی برای نشستن در آن نیازمند است واو آنرا از وی دریغ دارد خدای متعال به ملا ئکه خطاب نماید :

ای فرشتگانم بنده من به بنده ام از نشستن خانه دنیا بخل ورزید .قسم به عزت وجلالم که او هرگز در بهشت من ساکن نخواهد شد. 

راستی فکر می کنید کسی پیدا بشه به این حدیث عمل کنه؟؟؟؟

 

شنبه 29/8/1389 - 9:59
پسندیدم 0
UserName
x