خدای من.....

img/daneshnameh_up/4/4c/mahdi.gif

 خدایا سالهاست که چشم به راهم

سالهاست میگریم و میگردم

ولی انگار مولای من قصد وصال نکرده

خدایا مگر نگفتی ما بندگان را دوست

داری

مگر نگفتی عاشق بندگانت هستی؟

پس به حرمت آن دوستی ها و دوست

داشتن ها

غیبت را به آخر رسان

خدای من تو را به جان زینب کبری(س)

قسم میدهم

هر چه زودتر ظهورش را برسان


نذر ظهور صلوات همراه با عجل فرجهم

شنبه 29/8/1389 - 9:42
پسندیدم 0
UserName
x