تعریف کامپیوتر و برخی از قطعات، اصطلاحات و ...
توسط : estehkam
تعریف کامپیوتر:
دستگاهی است الکترونیکی که با قبول داده ها و پردازش بر روی آنه اطلاعات مورد نظر را به ما می دهد.
داده:

اطلاعاتی که به کامپیوتر می دهیم یا دستورات یا اطلاعاتی که از دنیای بیرون وارد کامپیوتر می شوند.
  Data
پردازش:
محاسباتی که بر روی داده ها انجام می پذیرد.  Process
اطلاعات
:
داده های پردازش شده را اطلاعات می گویند.
  Information
علم کامپیوتر:

1ـ سخت افزار:
  Hard Ware
قسمت هایی از کامپیوتر است که قابل مشاهده کردن است.
مانند قطعات
2ـ نرم افزار:
Soft Ware
قسمت هایی از کامپیوتر است که قابل مشاهده کردن نیست.
مانند برنامه ها
میان افزار: 
Firm Ware
مجموعه دستورالعمل هایی هستند که بین سخت افزار و نرم افزار قرار می گیرند و کار آنها معرفی کردن بهتر سخت افزار و نرم افزار به یکدیگر است.نکته:
شرکت
IBM بزرگترین شرکت تولید کنندة سخت افزار و نرم افزار در جهان است.
برای استفاده از یک دستگاه هم سخت افزار نیاز است و هم نرم افزار.
8086
Xt
8088
IBM
80186
80286
At 80386 Pentium Pro
80486
Pentium I یا PI
80586 یا
Pentium Pentium II یا PII
Pentium III یا PIII
Pentium IV یا PIV یا P4
CPU:
نکته:
واحد
cpu مگاهرتز ( MHZ ) است.
مغز کامپیوتر
cpu است.
شرکت های تولید کنندة
CPU:
Intel
Athlonیا AMD-Motorola
Cyrix
انواع
CPU :
Slot
یا ایستاده
Soket یا خوابیده
قسمت های تشکیل دهندة یک
CPU :
1ـ قسمت یا واحد محاسبه و منطق
Alu
2ـ قسمت یا واحد ثباتها
Rigister
3ـ قسمت یا واحد کنترل
Cu
حافظه: (
Memory )
محلی است که اطلاعات بصورت موقت و دایم ذخیره می شوند.
کارکتر:

1ـ کارکتر های رشته ای یا حرفی شامل
A-Z یا a-z
2ـ کارکتر های عددی شامل 0-9
3ـ کارکترهای ویژه شامل < > + = ( ) ? و غیره

نکته:

اطلاعات در کامپیوتر به صورت 1و0 ذخیره می شوند و اعداد در کامپیوتر در مبنای 2 کار می کنند.
کدهایی که بصورت قراردادی برای صفحه کلید تعریف شده اند را کدهای اَسکی (
Asci ) می نامند.
بیت: (
Bit )
به کوچکترین خانة حافظه که می تواند یک 0 و1 را درخود ذخیره کند یک Bit می گویند.
به هر هشت بیت یک بایت (
Byte ) میشود.
نکته:

اطلاعات از سمت راست در حافظه نوشته میشود و هر خانه که خالی بماند عدد صفر در آن قرار میگیرد.
8
Bit = 1 Byte یا 1 Character
Word = 2 Character = 2 Byte = 16 Bit
1024
Byte = 1 KB یک کیلو بایت
1024
KB = 1 MB یک مگابایت
1024
MB = 1 GB یک گیگابایت
1024
GB = 1 TB یک ترابایت
1024
TB = 1 PB یک پتابایت
1024
PB = 1 EB یک اگزابایت
انواع حافظه:

1ـ حافظه های اصلی
2ـ حافظه های جانبی
3ـ حافظه های سریع یا پنهان
حافظة اصلی :

حافظه هایی هستند که اطلاعات بصورت موقت بر روی آنها ذخیره میگردد و به دو دسته هستند:
1ـ حافظة
RAM
2ـ حافظة
ROM
حافظة
RAM :
یکی از حافظه هایی اصلی است که اطلاعات آن تا زمانی که کامپیوتر روشن میباشد در حافظه قرار دارد و هنگامی که کامپیوتر بنا به دلایلی خاموش شود اطلاعات نیز پاک میشوند، چون اطلاعات به صورت موقت هستند.
R A M
Random Access Memory
تصادفی دستیابی حافظه
حافظه
RAM در ظرفیت های مختلفی ساخته میشود.
2
MB منسوخ شده است.
16
MB
32
MB کم کم از رده خارج میشوند.
64
MB
128
MB
256
MB به صورت زیاد تولید میشوند.
512
MB
حافظة
ROM :
DDIM RAM از رده خارج شده اند.
SD RAM
DDR RAM
نوع دوم و سوم در ظرفیت های 128 و 256 و 512 مگابایت ساخته میشوند.
R O M

Read Only Memory
خواندنی فقط حافظه
حافظه های
ROM :
P ROM حافظه هایی هستند که فقط یک بار میتوان اطلاعات را روی آنها نوشت و یا پاک کرد.
EP ROM حافظه هایی هستند که برای چندین با ر میتوان اطلاعات را روی آنها نوشت و یا پاک کرد.
EEP ROM حافظه هایی هستند که برای بارها میتوان اطلاعات را بوی آهنا نوشت و یا پاک کرد.
حافظه های جانبی :

حافظه هایی هستند که اطلاعات برای همیشه ( به صورت دائم ) می توانند بر روی آنها ذخیره گردند.
حافظه های جانبی :
1ـ فلاپی دیسکها یا دیسکهای نرم یا لرزان
F.D یا Floppy Disk
2ـ هارد دیسکها یا دیسکهای سخت
H.D یا Hard Disk
3ـ دیسکهای فشرده یا دیسکهای نوری یا دیسکهای لیزری
CD یا Compack Dis
CD ها :
Recordable :
ــ 650
MB یا 74 Min
ــ 700
MB یا 80 Min
ــ 800
MB یا 90 Min
Rewrite : اطلاعات را میتوان تا چندین بار روی این نوع سی دی نوشت و پاک کرد.
در سه ظرفیت موجود میباشد:
ــ 650
MB یا 74 Min
ــ 700
MB یا 80 Min
ــ 800
MB یا 90 Min
MD یا Mini Disk :
200
MB یا 22 Min
52
MB یا 5 Min
توسط دستگاهی به نام
Writer میتوان اطلاعات را روی CD نوشت.
Yamaha 20 . 10 . 40X
نام شرکت
حداکثر سرعت نوشتن اطلاعات
حداکثر سرعت نوشتن اطلاعات بر روی
CD های Rewrite
حداکثر سرعت خواندن اطلاعات از روی
CD
حافظه های پنهان، سریع یا
Cash :
1ـ داخلی یا
Internal یا Builtin :
این نوع از حافظه روی CPU قرار میگیرد. و با نام ( L2 ) مشخص میشود.
2ـ خارجی یا
External :
این نوع حافظه روی مادربرد قرار میگیرد. و با نام ( L1 ) مشخص میشود.
ــ ایستاده یا
Slot ( در مادربردهای قدیمی )
ــ خوابیده یا
Socket ( در مادربردهای جدید )

نکته:

مشخصة
CPU های Cash دار علامت ( L2
) است.
حداکثر ظرفیت حافظة
Cash 512 کیلوبایت است که به این نوع از CPU ها Full Cash و اگر از 512 کیلوبایت کمتر باشد Half Cash می گویند.
دستگاه های ورودی :
1ـ صفحه کلید یا Key board یا K.B
استاندارد ترین واحد ورودی به شمار می‌آید و به سه گروه اصلی تقسیم میشود :
ــ 84 کلیدی
ــ 101 کلیدی
ــ 104 کلیدی
نکته:

آرایش صفحه کلید را (
QWERTY ) می گویند.
2ـ ماوس یا
Mouse
یکی دیگر از وسایل ورودی به شمار میرود
3ـ اسکنر یا
Scaner :
یکی دیگر از وسایل ورودی است که اطلاعات را به صورت تصویر وارد کامپیوتر میکند. و به دو دسته تقسیم میشود:
ــ دستی
ــ تخت
4ـ رقمی کننده یا دیجیتایزر یا
Digitayzer :
اطلاعات را به صورت 0و1 وارد کامپیوتر میکند.
5ـ اهرم بازی یا
Joysick :
از این وسیله ای برای کنترل بازیهای کامپیوتری استفاده میشود.
6ـ قلم نوری یا
Pen Light:
این وسیله همانند موس مار میکند و در برخی از بانک ها از این وسیله استفاده میشود.
دستگاهای خروجی :

1ـ مانیتور یا Manitor :
استاندارد ترین واحد خروجی میباشد. به دو دسته تقسیم میشود.
ــ تک رنگ
ــ رنگی
نوع رنگی نیز به دو دسته تقسیم میشود :
ــ
Analog
ــ
Digital
نوع دیجیتال هم به چهار دسته تقسیم میشود :
ــ
CRT یا محدب
ــ
Flat یا مسطح که به دو دسته تقسیم میشود:
1ـ معمولی
Plus یا +
ــ
LCD
ــ
Tuch Screen یا صفحه نمایش لمسی
نکته :

یک عامل مهم در کیفیت تصویر در هر کارمپیوتر کارت گرافیک و عامل دیگر نیز خصوصیات فنی مانیتور میباشد.
2ـ چاپگر یا
Printer
:
یکی دیگر از وسایل خروجی به شمار می‌آید و به دو دسته تقسیم میشود.
ــ ضربه ای که به دستة زیر تقسیم میشود:
ماتریس نقطه ای یا سوزنی که باز به دو دسته تقسیم میشود :
1ـ رنگی
2ـ سیاه و سفید
ــ غیر ضربه ای که به دو دسته تقسیم میشود:
1ـ لیزری که به دو دسته تقسیم میشود
ــ رنگی
ــ سیاه و سفید
2ـ جوهر افشان که فقط به صورت رنگی موجود میباشد.
D P I
Dot Per Inch
نقاط در اینچ
قسمت های درون یک
Case :
1ـ یک بلندگوی کوچک که برای نشان دادن سالم بودن یا نبودن سیستم است.
2ـ کلید
Power که در دو حالت on و off
است که برای روشن کردن سیستم است.
3ـ کلید
Reset که برای راه‌ اندازی مجدد سیستم به کار میرود.
4ـ منبع تغذیه یا
Power
5ـ مادر برد یا
M.D
6ـ فلاپی دیسک گردان یا
F.D.D
Floppy Disk Drive
فلاپی دیسک درایو
7ـ سی دی درایو یا
C.D.D یا CD Drive
8ـ هارد دیسک یا
H.D.D
نکته :

به قطعات گزینه 6 تا 8 اصطلاحاً
Input / Output می گویند.
مادربرد :

1ـ اولین قطعه ای که بر روی مادربرد قرار می گیرد CPU است.
2ـ قطعه بعدی
RAM میباشد.
3ـ شکافهای گسترش یا توسعه که به سه دسته تقسیم میشوند :
ــ
ISA / مشکی رنگ و بلند / از این شکافها برای کارت های صدا، مودم، گرافیک، شبکه و غیره استفاده میشود. قدرت انتقال اطلاعات بر روی این نوع شکافها خیلی کم است و از رده هم خارج شده اند.
ــ
PCI
/ سفید رنگ و کوتاه / از این شکافها نیز برای موارد بالا استفاده میشود. قدرت انتقال اطلاعات بر روی این شکافها زیاد است.
ــ
AGP / قهوه ای و کوتاه / از این شکافها برای کارت های گرافیک سه بعدی استفاده میشود. قدرت انتقال اطلاعات بر روی این شکافها بسیار زیاد است.
4ـ محل ورودی برق
5ـ فیش صفحه کلید
نکته :
به خطوط انتقال داده ها ( Data ) باس ( BUS ) می گویند.
Data Bus
داده خطوط
Address Bus
آدرس خطوط
Control Bus
کنترل خطوط
روشهای ارسال اطلاعات:

به ورودی ها و خروجی ها پشت
Case اصطلاحاً Port یا پورت گفته میشود که به دو دسته تقسیم می شوند :
1ـ سری یا
Serial که به صورت Bit به Bit اطلاعات را انتقال میکنند.
2ـ موازی یا
LPT یا Paralel که به صورت Byte به Byte اطلاعات را انتقال میدهند.
USB که اطلاعات را به صورت MB به MB انتقال میدهند که معادل سرویس دهی 127 دستگاه جانبی است.
شبکه:

تعدادی کامپیوتر که به روشهای خاصی به یکدیگر متصل هستند و اطلاعات را به یکدیگر رد و بدل می کنند و در هر شبکه دو نوع کامپیوتر خاص وجود دارد :
1ـ کامپیوترهای اصلی یا مادر یا
F.S
2ـ کامپیوترهای فرعی یا گیرنده یا
W.S
انواع شبکه از لحاظ فاصله:

1ـ شبکه های محلی یا
LAN
فاصلة کامپیوترهای این شبکه از هم دور نیست. مانند کامپیوترهای موجود در یک سازمان
2ـ شبکه های سراسری یا
WAN
فاصلة کامپیوترهای این شبکه از هم دور است.مانند شبکة جهانی اینترنت
نکته :

به روش های قرار گیری کامپیوتر ها در شبکه های محلی « توپولوژی » یا «آرایش شبکه » می گویند.
انواع توپولوژی (
Topology ) :
1ـ شبکة خطی یا Bus Network سرعت انتقال داده ها در این نوع شبکه کم است.
2ـ شبکة حلقه ای یا
Ring Network سرعت انتقال داده ها در این نوع شبکه زیاد است.
3ـ شبکة ستاره ای یا
Star Network سرعت انتقال داده ها در این نوع شبکه خیلی زیاد است.
4ـ شبکة پیوندی یا
Hibrid Network سرعت انتقال داده ها در این نوع شبکه خیلی کم است.
کارت های شبکه
:
Lan Card
ــ 10
ــ 100/10
2ـ مودم یا
Modem :
در دونوع ساخته می شود:
ــ مودم های داخلی
Internal
ــ مودم های خارجی
External
نکته:

مودم یک کلمة فرانسوی است و تشکیل شده از
Mo به معنی فرستنده و Dem به معنی گیرنده
قسمت های تشکیل دهندة یک سایت (
Site ):
w w w . نام شخص یا کمپانی . پسوند شخص یا کمپانی
world wide web dot
جهانی گسترده تار نقطه
مثال :
قسمت های تشکیل دهندة یک پست الکترونیکی یا
E_mail
نام شخص یا مؤسسه یا کمپانی @ که در آن صندوق پستی ایجاد کرده ایم
ISP نام کمپانی یا . پسوند
اًت تلفظ میشود
 برگرفته از یک وبلاگ که آدرسش در خاطرم نیست، ولی ازش ممنونم که این مطلب رو گذاشته.

 

شنبه 22/8/1389 - 23:13
پسندیدم 4
UserName