فروغ فرخزاد
توسط : rashidcels

فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد در سال 1313 در
تهران چشم به جهان گشود
پس از گذراندن دوره های
آموزشی دبستانی و دبیرستانی
برای آموزش نقاشی به
هنرستان نقاشی رفت در
 16 سالگی با پرویز شاپور ازدواج
كرد و به اهواز رفت و در آنجا
 اقامت كرد
اما پس از یكی دو سال
از هم جدا شدند
در سال 1337 در سن 22 سالگی
به كارهای سینمایی روی آورد
و در شركت گلستان فیلم
به كار پرداخت
در سال 1338 برای بررسی
و مطالعه ساخت فیلم به
انگلستان رفت در طی
فعالیت سینمایی خود چندین
فیلم ساخت و در یك فیلم و
نمایش بازی كرد در این
زمینه فیلم خانه سیاه است كه
 در باره جذامیان جذامخانه ای
 اطراف تبریز می پرداخت
برنده بهترین فیلم مستند
 در سال 1342 شد در
سال 1345 برای شركت
 در دومین فستیوال پژارو
به ایتالیا سفر كرد
فروغ سر انجام در
سال 1345 در سن 33 سالگی
 در اوج شكفتگی استعداد شاعرانه اش
به هنگام رانندگی بر اثر یك
 تصادف جان سپرد وی را در
 گورستان ظهیرالدوله تهران
 به خاك سپردند
از او پسری به نام كامیار
 شاپور به یادگار مانده است
      دفترهای  شعر
اسیر  1331
----------------
دیوار  1336
----------------
عصیان  1337
----------------
 تولدی دیگر  1342
----------------
برگزیده  اشعار  1343 
----------------
ایمان  بیاوریم به آغاز فصل  سرد  1352
----------------
گزینه اشعار  1364
 
=====================
-----------------By---H-Eghlimia-------
---WeB-- 
www.p30n.ir --------------
--Group Myc Niazeemrooz .co ------
=====================

جمعه 2/7/1389 - 2:8
پسندیدم 0
UserName