شعری درباره ی هتك حرمت به قرآن كریم
توسط : yase66
** ..:: چند بیتی علیه قرآن سوزی و تسکین دل دوستان::..**
.................................................................................
.........
شعر درباره ی هتك حرمت قرآن كریم

آه امشب بردلم داغی فراوان کرده اند

جسم و جان و هستی ام را درب و داغان کرده اند

آتشی افتاده برجانم که داغش ماندنی است

کوره ای سوزنده را درجان بریان کرده اند

نامسلمانان، که نَه، کفّارِ از حق بی خبر

از خدا برگشته و شمشیر عریان کرده اند

آن توابیّون و شیطان مغزهای دون صفت

هتک حرمت از کلام وحی، قرآن کرده اند

بر کتاب قدسی و قرآن کتاب رهنمای

آتش افکندند و کسب ثروت و نان کرده اند

آن کشیش تندرو، آنان که با او هم رَهند

ریشه ی خود را زدند و ترک ایمان کرده اند

آتش خشم همه ادیان چنین افروختند

نِی فقط توهین به اقشار مسلمان کرده اند

دیر نبوَد لحظه ی برچیدن طومارشان

با همین توفان که برپا آن لعینان کرده اند

مردم دنیا علیه این عمل شوریده اند

بامسلمانان همه اعلام پیمان کرده اند

آن سرانِ مشرک بی مایه ی کاخ سیَه

از چه ساکت مانده اند و چهره پنهان کرده اند

سربه زیر برف مثل کبکِ حیوان می کنند

دید خود را کور و خود را گوی میدان کرده اند

گرچه با ظاهرفریبی زاین عمل ناراضی اند

لیک درباطن حمایت هم فراوان کرده اند

مردمِ دنیا بدانند و بفهمند این خبر

مسلمین حفظ متانت با دل و جان کرده اند

لیک این اتمام حجّت برتمام دشمنان

برهمان هایی که دنیا را پریشان کرده اند

منتظر باشند، خیلی زود نادم می شوند

مسلمین این بار عزم محو آنان کرده اند

گوش بر حکم ولی امرشان هستند و نیز

بادل و جان گوش بر احکام ایشان کرده اند

بلکه با حکم جهاد مقتدای مسلمین

خویش را آماده بر این عهد و پیمان کرده اند

ای ولی امر، مولا ای مراد مسلمین

اهل دنیا درکِ ایمان مریدان کرده اند

پس بفرما حکم را آماده ی جان دادنیم

پیروانت ترک جان بر خویش آسان کرده اند

دردِ این قرآن در آتش سوختن را مسلمین
با قصاص جان آن اشرار درمان کرده اند..

جمعه 26/6/1389 - 19:48
پسندیدم 0
UserName