دانلود کتاب های درسی و دانشگاهی موبایل با فرمت جاوا
توسط : erfanshahmiri

کتاب منطق (نظری – رشته های ادبیات و علوم انسانی – علوم و معارف اسلامی)


دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

 

----------------------------------------------------------------

کتاب کامل ترین مجموعه (ادبیات فارسی (2))


دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

 

----------------------------------------------------------------

کتاب 600سوال معارف اسلامی(پیش دانشگاهی) کنکوری


دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

 

----------------------------------------------------------------

جامعه شناسی 1 سال دوم رشته ادبیات علوم انسانی


دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

 

----------------------------------------------------------------


انگلیسی دوره پیش دانشگاهی


دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

 

----------------------------------------------------------------

انگلیسی 1 سال اول متوسطه


دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

 

----------------------------------------------------------------

کتاب دینی و زندگی 1(اول دبیرستان)


دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

 

----------------------------------------------------------------

کتاب زمین شناسی سال سوم


دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

 

----------------------------------------------------------------

کتاب انواع روشهای تدریس


دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

 

----------------------------------------------------------------

کتاب مجموعه سوالات پیش دانشگاهی


دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

 

----------------------------------------------------------------

کتاب عربی سال سوم انسانی


دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

 

----------------------------------------------------------------

کتاب زبان انگلیسی سال سوم متوسطه


دریافت کتاب

لینک کمکی

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

 

----------------------------------------------------------------

کتاب سوالات پیش دانشگاهی رشته تجربی

دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

 

----------------------------------------------------------------

کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی رشته انسانیدریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

 

----------------------------------------------------------------
کتاب قافیه عروض پیش دانشگاهی انسانی

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

 

----------------------------------------------------------------

سوالات عربی دوم متوسطه عمومی

 

دانلود کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

 

----------------------------------------------------------------

کتاب روشهای مطالعه برای کنکور

دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

 

----------------------------------------------------------------

کتاب انگلیسی جامع و کامل (لغات انگلیسی با معنی فارسی به صورت درس به درس)
سال اول دبیرستان
سال دوم دبیرستان
سال سوم دبیرستان
وپیش دانشگاهی
وکنکوری ها
کل لغات انگلیسی که تا به حال خوانده اید با معنی فارسی
و
کتاب ادبیات جامع و کامل (لغات بامعنی به صورت درس به درس )
سال اول دبیرستان
سال دوم دبیرستان
سال سوم دبیرستان
وپیش دانشگاهی
وکنکوری ها
کل لغات ادبیاتی که تا به حال خوانده اید با معنی

دریافت هر دو کتاب

منبع: http://www.meysam-mt.blogfa.com/

----------------------------------------------------------------

کتاب درسی دین وزندگی اول متوسطه

دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

----------------------------------------------------------------

کتاب درسی شیمی 1 اول متوسطه(عمومی)


دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

----------------------------------------------------------------

نقش خانواده در تحصیل فرزندان


دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

----------------------------------------------------------------

نرم افزار آموزشی رایانه کاردریافت کتاب
 

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

----------------------------------------------------------------

کتاب 2000سوال چهار گزینه ای همراه پاسخ برای سال سوم متوسطه

 

دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

----------------------------------------------------------------

کتاب نکته های مهم درس ادبیات سوم انسانی همراه با سوالات چهار گزینه ای(درس به درس)

 

دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

----------------------------------------------------------------

کتاب نظریه های تدریس(شناخت نظریه های تدریس)

 

دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

----------------------------------------------------------

نقش خانواده در تحصیل فرزندان


دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

----------------------------------------------------------

کتاب 2000سوال چهار گزینه ای همراه پاسخ برای سال سوم متوسطه

دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

----------------------------------------------------------

کتاب نکته های مهم درس ادبیات سوم انسانی همراه با سوالات چهار گزینه ای(درس به درس)

دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

----------------------------------------------------------

زیست شناسی و آزمایشگاه 2 سوم تجربی

دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

----------------------------------------------------------

واژگان زبان

مجموعه ای کامل از واژگان دوره ی دبیرستان و پیش دانشگاهی
مناسب برای دوران جمع بندی کنکور

دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

----------------------------------------------------------

گرامر زبان انگلیسی کلاس سوم راهنمایی


دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

----------------------------------------------------------

تمرکز و مهارتهای تحصیلی

مجموعه نکات برای دانشجویان و دانش آموزان که با استفاده از آن ها می توانند مطالعه و تحصیل خود را ارتقا دهند ...
رموز ایجاد عادت های خوب در مطالعه ... روانشناسی دانش آموزانی که تقلب نمی کنند ... رموز کنترل محیط مطالعه ... رموز چگونه یک کتاب مشکل را بخوانیم ... تمرکز , مهارتی برای کسب آرامش , آگاهی و پیشرفت ... تکنیک هایی برای تقویت تمرکز ... 15 روش برای افزایش تمرکز ...

دریافت کتاب

منبع : دنیای دانش - erfanshahmiri.persianblog.ir - مرکز اطلاعات و مقالات علمی و دانلود کتاب الکترونیک

 

 

جمعه 12/6/1389 - 18:4
پسندیدم 0
UserName