یا علی
توسط : سرشت

یا علی! رفتم بقیع، اما چه سود؟

هرچه گشتم فاطمه آنجا نبود.

یاعلی! قبر پرستویت کجاست؟

آن گل صدبرگ خوشبویت کجاست؟

هر چه باشد من نمک پرورده ام

دل به عشق فاطمه خوش کرده ام

حج من بى فاطمه بی حاصل است

فاطمه حلال صدها مشکل است

من طواف سنگ کردم دل کجاست؟

راه پیمودم، بگو منزل کجاست؟

کعبه بى فاطمه مشت گل است

قبر زهرا کعبه اهل دل است

 

«التماس دعا»

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

 

آیا میدانید:درجنگ خشایارشاه با ایران بانوان هم بالباس رزم میجنگیدن که یکی ازاین بانوان «آرت میز»نام داشت که کشتی این بانو اولین کشتی بودکه به مرز یونان رسیدوآنجارا تصرف كرد.

دوشنبه 8/6/1389 - 14:34
پسندیدم 0
UserName