انواع زبانهای برنامه نویسی
انواع زبانهای برنامه نویسی

Functional Languages

زبان های ساخت یافته به زبان هایی می گویند که از ساختار منظم که توسط توابع ایجاد شده اند برخوردار هستند . مثلا برای نوشتن برنامه ای که می خواهد دو عدد را باهم جمع کند تابعی به نام add بنویسیم که دو عدد را بگیرد و با هم جمع کند و این تابع را در برنامه های دیگرمان هم استفاده کنیم. برخی از زبان های ساخت یافته در زیر نوشته شده اند:

Haskell: یک زبان برنامه نویسی کاملا ساخت یافته.

ML: یک زبان برنامه نویسی استاندارد که نگارش های مختلفی دارد.

Erlang: یک زبان ساخت یافته با کاربرد صنعتی.

K&J: دو زبان برنامه نویسی با قابلیت های آرایه ای قوی.

APL: یک زبان برنامه نویسی ساخت یافته بر پایه آرایه ها .

LISP: یک زبان برنامه نویسی ساخت یافته. البته از این زبان به بعد برنامه نویس شی گرا مطرح شد.

C: این زبان به عنوان اولین زبان برنامه نویسی سیستمی مطرح است.

زبان هایی مثلPascal  و Basic هم از این گروه هستند.

در 20 سال اخیر کمیته برنامه نویسی ساخت یافته بجای ارائه زبان جدید به ارتقای زبان هایی مثل ML و LISP پرداختند.

Object Oriented Language

زبان های شی گرا زبان هایی هستند که بر پایه اشیاء ساخته ونوشته می شوند همه چیز در این زبان ها شی محسوب می شود. و هم عرض با این زبان ها نوعی برنامه نویسی به نام OOP  یا Object Oriented Programming بوجود آمده این زبان ها در واقع نسل جدید زبان های برنامه نویسی هستند:

Simula: اولین زبان برنامه نویسی oo که در سال 1960 عرضه شد.

++C: این زبان در حقیقت ترکیبی از برنامه نویسی سیستمی و شی گرا است.

Perl: یک زبان برنامه نویسی تحت UNIX که برای ساخت وب سایت های پویا بکار می رود.

PHP: زبان برنامه نویسی سمت سرور که در سالهای اخیر محبوبیت زیادی کسب کرده است.

Java: زبان برنامه نویسی محصول شرکت Sun  

تعداد زبان های برنامه نویسی واقعا زیاد است ASP و VB و ... نیز از این جمله اند.

Scripting language

زبان های متنی زبان هایی هستند که نحوه نگارش آنها به زبان طبیعی نزدیک است.

این گونه زبان ها معمولا پیچیدگی های انواع دیگر را ندارند و می توان گفت ساده تر هستند.

TCL: یا Tickle پدر بزرگ زبان های متنی 

Perl: یک زبان متنی است که قابلیت شی گرا دارد

Java Script: محبوبترین زبان برنامه نویسی متنی در حال حاضر برای برنامه نویسی سمت مشتری در صفحات وب .

Python: زبان برنامه نویسی قدرتمند با قابلیت شی گرایی بسیار قوی برای برنامه نویسی سمت مشتری در صفحات وب . 

 

Logical Language

زبان های برنامه نویسی منطقی به نوعی سردم دار سبک جدیدی از برنامه نویسی هستند که در علوم مختلف کاربرد دارد

Prolog: اولین زبان برنامه نویسی متنی که در سال1972 ایجاد شد.

Mercury: زبان برنامه نویسی منطقی دیگر ...

يکشنبه 7/6/1389 - 13:35
پسندیدم 1
UserName