خداوند
توسط : سرشت
 
 خدا می فرماید:تو ای زیباتر از خورشید زیبایم
تو ای والاترین مهمان دنیایم
بدان آغوش من باز است
شروع کن، یک قدم با تو
تمام گام های مانده اش با من

 

پنج شنبه 4/6/1389 - 12:56
پسندیدم 0
UserName