یک کوه در مدت 30 دقیقه، 62 مایل حرکت کرد!
توسط : statisticumz
فرضیه مهاجرت کوه هرت جزء معماهای دانشمندان است. محققان می‏دانند که این کوه حرکت کرده اما هیچ کس توضیحی برای اینکه چگونه اتفاق افتاده است و یا چقدر طول کشیده ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، کوه Heart در مرز Montana-Wyoming یکباره 62 مایل در نیم ساعت حرکت کرده است. سنگ‌ها‌ی بخش بالایی کوه 250 میلیون سال قدیمی تر از بخش زیرین آن هستند و این موضوع نشان می‏دهد بخش بالایی و پایینی هرگز در کنار هم قرار نمی‏گیرند. جدیدترین توضیح برای این حادثه مربوط به فعالیت‌ها‌ی اعماق زمین است جایی که گدازه‌ها‌ به سطح زمین می‏رسند و کوه‌ها‌ را در مسیر حرکت خود به شکلی سریع به کنار می‏زنند.
جمعه 18/4/1389 - 12:41
پسندیدم 0
UserName