scientific
توسط : statisticumz
برای تخمین زدن حشره های روی زمین کافیست به ازای هر انسان 200 میلیون حشره ریز و درشت را در نظر بگیریم!

 

کوسه با شنیدن ضربان قلب طعمه ی خود آن را پیدا می کند!

 

زمین در آغاز پیدایش 2000 بار بزرگتر از حجم کنونی بود.

 

وزن خورشید 2 میلیارد میلیارد میلیارد تن است.

 

گرده گل هرگز فاسد نمی شود.
جمعه 18/4/1389 - 12:40
پسندیدم 0
UserName