پوستر های جام جهانی فوتبال تا کنون
توسط : heidarloo

اروگوئه سال ۱۹۳۰

ایتالیا سال ۱۹۳۴

فرانسه سال ۱۹۳۸

برزیل سال ۱۹۵۰

سوئیس سال ۱۹۵۴

سوئد سال ۱۹۵۸

شیلی سال ۱۹۶۲

انگلیس سال ۱۹۶۶

مکزیک سال ۱۹۷۰

آلمان غربی سال ۱۹۷۴

آرژانتین سال ۱۹۷۸

اسپانیا سال ۱۹۸۲

مکزیک سال ۱۹۸۶

ایتالیا سال ۱۹۹۰

آمریکا سال ۱۹۹۴

فرانسه سال ۱۹۹۸

کره جنوبی و ژاپن سال ۲۰۰۲

المان سال ۲۰۰۶

آفریقای جنوبی سال ۲۰۱۰

سه شنبه 25/3/1389 - 9:9
پسندیدم 0
UserName