رابطه ریاضیات با قرآن
توسط : mehrdadam

 

مقدمه: پدیده های بی نظیری در قرآن وجود دارد که در هیچ کتاب دست نوشته بشر یافت نمیشود. حر یک از عناصر قرآن دارای ترکیب ریاضی خاصی میباشد، به طور مثال تعداد حروف، تعداد حروف هم خانواده، تعداد سوره ها و تعداد آیات همگی دارای نظم خاصی میباشند.

امروزه، کتب مقدس متعددی (از جمله تورات یهودیان، انجیل مسیحیان، گیتای هندوها و...) را میتوان یافت که با بررسی دقیق آنها آشکار میشود که همگی برگردان از متن های اصلی بوده و متن اولیه آنها بطور کامل در دسترس نیست. تنها کتاب آسمانی که به صورت اولیه و به زبان اصلی موجود است قرآن میباشد. قرآن دین تسلیم به خدای یگانه را می آموزد و گواهی میدهد که آخرین کتاب مقدس بوده و پس از آن کتاب آسمانی دیگری نخواهد آمد. یک نکته مهم در رابطه با قرآن آن است که میتوان ریشه های الهی آن را بوسیله یک سیستم ریاضی که در بطن آن نهفته است ثابت کرد.

 

اطلاعات اولیه:

 

قرآن شامل 114 سوره میباشد. زبان اصلی آن عربی است و کوتاهترین سوره آن شامل 3آیه و بلندترین سوره 286آیه دارد. سوره های اولیه از لحاظ تعداد آیات طولانی تراند و به استثنا سوره ی اول، هرچه به آخر کتاب نزدیکتر میشود سوره ها کوتاه تر میشوند.

در قرآن 29 سوره با حروف مقطعه آغاز گردیده است. این سوره ها هیچ ترتیب خاصی ندارند. اولین سوره، سوره بقره(2) و آخرین آنها، سوره قلم(68) میباشد.

 

 

اعجاز عددی قرآن:

 

تساوی عددی و هماهنگی رقمی و تناسب در موضوعات قرآن، موضوعی است که قدرت بشری را از دریافت دقیق آن ناتوان کرده و از توضیح کامل و بیان آن درمیماند. به طور مثال :

واژه (اجر: مزد) 108 بار در قرآن آمده و به همین اندازه (فعل: کار) آمده است.

کلمه(جزا)117بار در قرآن بهکار رفته و (مغفرت) 334 بار. پس آمرزش بیش از 2 برابر کیفر بکار رفته است.

در قرآن لفظ ابلیس 11 بار آمده و عینا به همین تعداد فرمان به استغاذه (پناه بردن به خدا) تکرار شده است . واژه (رسل) 368 بار تکرار شده و واژه نبی 75 بار ،بشیر 18 بار و نذیر 57 بار که مجموع ارقام مذکور 518 مرتبه است . جای شگفتی است که این عدد با تعداد مواردی که اسامی پیامبران آمده برابر است یعنی اسامی پیامبران الهی ( آدم، نوح ، موسی و....) نیز 518 بار در قرآن به کار رفته است .

کشف سیستم ریاضی :

یک بیو شیمیست امریکایی مصری الاصل و یک محقق مسلمان به نام دکتر رشاد خلیفه در اوایل 1970 شروع به ترجمه قرآن به زبان انگلیسی بود . او مصمم بود که توضیحی برای حروف " مقطعه " اسرار آمیز قرآنی پیدا کند . در پی چنین هدفی او سوره های مقطعه دار قرآنی را به کامپیوتر وارد کرد . هدف او آن بود که یک رابطه ریاضی برای نشان دادن اهمیت حروف مقطعه پیدا کند اما برای این کار هیچ ایده ای برای شروع نداشت . پس از چندین سال تحقیق در سال 1973دکتر خلیفه اولین کتاب خود را به نام "معجزات قر آنی " اهمیت حروف اسرارآمیز به چاپ رساند.

در ژانویه سال 1974او عدد 19را به عنوان مخرج مشترک سراسر سیستم ریاضی قرآن شناسایی کرد .

چرا عدد 19 ؟!!

ریاضی کتب آسمانی بر مبنای عدد19 انسان را به تعجب وا می دارد. چرا عدد19 ونه عدد دیگری مورد استفاده الهی قرار گرفته است . به جز آنکه عدد 19عدد اولی می باشد در عین حال این عدد معادل مقدار عددی کلمه یکتا (واحد ) می باشد که با استفاده از حروف ابجد مقدار عددی و  ا  ح  د به ترتیب 6 ،1 ، 8 ، 4 می باشد که مجموع آنها عدد 19 است .

بنابراین عدد 19 را می توان نشانه ای در کتب آسمانی ، بر یکتا بودن خداوند در نظر گرفت که اولین اصل همه ی کتاب های آسمانی است .

طراحی بسیار شگفت انگیز

به طور مثال : تعداد سوره های قرآن 114 می باشد یا

6                      19 .

تعداد کل آیات جملات قرآن 6346 یا 334  19 .

لغت خدا ( الله ) در قرآن 2698 مرتبه تکرار شده است که معادل 142  19 .

جمع شماره آیاتی که کلمه خدا در آن ذکر شده است 118123 یا 6217  19 می باشد .

در 29 سوره ای که اول آنها با حروف مقطعه آغاز شده است تعداد تکرارهای حروف مقطعه مربوط به آن سوره در کل سوره ، مضربی از عدد 19 است . به طور مثال در سوره ق 57 بار حرف ق که تنها حرف مقطعه در شروع این سوره می باشد مضربی از 19 است .

57 = 3   19 .

محقق دیگری به نام کوروش جم که در زمان حاضر در تهران زندگی میکند با یک ماشن حساب کوچک به نتیجه ای رسید که شما هم میتوانید آن را امتحان کنید. او ابتدا شماره هر سوره را با تعداد آیات همان سوره جمع نمود، به طور مثال سوره حمد اولین سوره قرآن و شامل 7 آیه میباشد که مجموع 1+7 عدد 8 میشود که عددی زوج است. به همین ترتیب

                     زوج                      1+7=8

                     زوج                  2+286=288

                     فرد                  3+200=203

                     زوج                  4+176=180

                                                  .

                                                  .

                                                  .

                                                  .

                     زوج                  5+113=118

                     زوج                  6+114=120

همانطور که میدانید مجموع آیه های قرآن 6236 و جمع سوره های آن 6555 است که اگر عددهای فرد را با هم جمع کنیم به عدد 6555 میرسیم و اگر عددهای زوج را با هم جمع کنیم به عدد 6236 خواهیم رسید که این دو عدد به ترتیب با جمع سوره های قرآن و جمع آیه های قرآن میباشد.

نوجه به این نکته ضروری است که اگر تعداد آیات را کم و زیاد و یا جای سوره ها را با هم عوض کنیم دیگر چنین روابطی وجود نخواهد داشت و این نشان دهنده آن است که تعداد آیات قرآن به همین اندازه و ترتیب سوره ها نیز به همین شکل بوده است و در نتیجه قرآن نمیتواند کار دست بشر باشد.

نکته جالب دیگر آن است که اگر رقم های 6555 را با رقم های 6236 جمع کنیم عدد 38 بدست می آیدکه خود مضرب 19 است.

از غیبت بسم الله در سوره 9 (سوره توبه) تا بسم الله اضافی در سوره 27 (سوره نمل) دقیقا 19سوره است. مجموع شماره سوره ها از سوره توبه (سوره نهم) تا سوره نمل (سوره بیست و هفتم)

                                     9+10+11+...+26+27=342

                                        19 . 18 =342

این مجموع (342) همچنین مساوی است با مجموع کلمات بین دو بسم الله سوره 27 (سوره نمل) 19 . 18=342

با وجود آنکه رشاد خلیفه تحقیقات بسیاری در مورد قرآن انجام داد، اما برای یکی از کارهای خود دو آیه از سوره توبه را حذف کرد که این کار او خشم مسلمانان را برانگیخت و عاقبت در سال 1990 به دست مسلمانان کشته شد.

 

 

خدایا دلم را همچون نی لبکی چوبین بر لبهای خود بگذار و زیباترین نغمه هایت را در فضای زندگی انسان ها مترنم کن.

 

                     چنان بنواز دلم را:

          که هر جا نفرتی است، عشق باشم من!

         هر جا زخمی است، مرحم باشم من!

         هر جا تردیدی است، ایمان باشم من!

         هر جا نا امیدی است، امید باشم من! 

         هر جا تاریکی هست، روشنایی باشم من!

         هر جا غمی هست، شادمانی باشم من!

 

خدایا توانم ده دوست بدارم بی چشمداشت و بفهمم دیگران را حتی اگر نفهمند مرا!

                                            

شنبه 22/3/1389 - 17:8
پسندیدم 7
UserName