شعر
توسط : tahmasby
روزها فکر من اینست و همه شب سخنم  * که چرا غافل از احوال دل خویشتنم
يکشنبه 16/3/1389 - 13:25
پسندیدم 0
UserName