شوخی و جدی
توسط : lovely_reyhan

بچه ها شوخی شوخی به گنجشک ها سنگ میزنند اما گنجشک ها جدی جدی میمییرند

آدمها شوخی شوخی زخم زبون میزنند اما قلبها جدی جدی میشکنند

تو شوخی شوخی به من لبخند زدی اما من جدی جدی عاشقت شدم

تو شوخی شوخی رفتی اما من جدی جدی بی تو میمیرم........ .

شنبه 1/3/1389 - 14:15
پسندیدم 0
UserName