انیشتین:
توسط : yazdanjo
** اگر انسان ها در طول عمر خویش میزان كاركرد مغزشان یك میلیونیوم معده شان بود اكنون كره زمین تعریف دیگری داشت.
شنبه 25/2/1389 - 18:59
پسندیدم 0
UserName