آیا واقعا تقصیر این کودکان است ...؟!!!
توسط : fn_400

دوستان تبیانیم ، سلام

 

پشت یکی از چراغ قرمز های چهار راهی در شهرمون رسیدم ، کودکانی دوست داشتی با سن بسیار پایین و با بدن های بسیار ضعیف به محض قرمز شدن چراغ راهنمایی شروع کردن به فروختن روزنامه ، دستمال کاغذی و...

از یکی از این کودکان روزنامه ای خریدم وسط روزنامه را باز کردم رسیدم به صفحه " سلامت " ، دیدم تیتر بزرگی زده " با موز پوست صورت خود را صاف کنید " و روش تولید ماسک صورت با موز و... را آموزش می داد

با دیدن این تیتر چشم به این کودکان طفل معصوم لاغر اندام افتاد که چگونه با این زحمت و تلاش در حال کار کردن هستند

و برای بدست آوردن یک لقمه نان حلال در این آفتاب ها چه تلاشی می کنند

و شاید حتی هفته ها رنگ میوه رو هم نبینند

بعد برخی افراد از موز برای صورت خود استفاده می کنند

واقعا این انصاف است

من که واقعا اشک از چشمانم جاری شد

اگر کمی با دید باز به جامعه نگاه کنیم ، از این گونه مسائل زیاد در جامعه خواهیم دید

نمی خواهم پند بدهم و یا نصیحتی کنم ولی واقعا این انصاف نیست

آیا واقعا تقصیر این کودکان است ....؟!!!

 

نوشته دیگر بود از یک تبیانی

 

 

  ************************************************

 Thank You For Your Attention

 

fn_400

شنبه 25/2/1389 - 11:38
پسندیدم 0
UserName