زیباترین صبح!
توسط : setare62

 

 

اگر از پایان گرفتن غم هایت

نا امید شده ای،

به خاطر بیاور...

زیباترین صبحی كه تا به حال

تجربه كرده ای،

مدیون صبرت در برابر

سیاه ترین شبی هستی،

كه هیچ دلیلی برای تمام شدنش نمی دید!

 

شنبه 25/2/1389 - 3:58
پسندیدم 0
UserName