سلام همه رفتند نمایشگاه ؛ من جا موندم . از بس كار دارم نشد برم نمایشگاه خدا كنه این چند روز كه ب
توسط :
سلام
همه رفتند نمایشگاه ؛ من جا موندم . از بس كار دارم نشد برم نمایشگاه
خدا كنه این چند روز كه باقی مونده بتونم برم.
جای منو خالی كردید یا نه ؟
يکشنبه 17/8/1383 - 16:10
پسندیدم 0
UserName