اشتباه خنده دار روزنامه جام جم
توسط : miri_1364
اشتباه خنده دار روزنامه جام جم...!!! عكس زیر در روز بیست و سوم فروردین در ویژه نامه دانش و پزشكی روزنامه جام جم چاپ شد... عكس، آلبرت اینشتین را در حال نوشتن مطلبی روی تخته سیاه نشان می دهد كه از این جهت كاملا با موضوع مطلب كه درباره نظریه های این دانشمند بزرگ است تناسب دارد.... حال به نوشته روی تخته سیاه توجه فرمایید...

 

روی تخته به زبان شیرین فینگلیشی نوشته شده است:‌ « عجب غلطی كردم این اتمو راه انداختما!!...بابا محمود جون بی خیال شو جون من!!!». ... و

يکشنبه 19/2/1389 - 9:8
پسندیدم 0
UserName