مثل آدم گناه كن!
توسط : setare62

 

آدم و حوا از روی سادگی و عشق نافرمانی كردند!

ساده بودند كه فریب را نشناختند

و عاشق بودند كه با شنیدن نام محبوب خود

عهد بسته را فراموش كردند،

به خاطر همین هم بخشیده شدند.

ای من!

مثل آدم گناه كن!

شنبه 11/2/1389 - 12:53
پسندیدم 0
UserName