چتر ها را باید بست ....؟!!
توسط : fn_400

تبیانی های عزیز ، سلام

 

امروز که از خونه بیرون اومدم ، یادم رفت چترم رو بردارم و حسابی توی بارون خیس شدم ، ولی از این خیس شدن ، ناراحت نشدم ، آخه ذهنم رو دوباره برد به طرف یک مطلب دیگه ، که اون مطلب اینه :

حتما شما هم شنیدید که گفته میشه باران رحمت و نعمت خداست ، اما زمانی که باران می بارد ، افراد از ترس این رحمت به زیر چتر می روند و پناه می گیرند . این نکته دقیقا در دنیا هم حاکم است ، یعنی باران رحمت و نعمت خداوند به همه یکسان می بارد اما برخی با باز کردن چتر گناه بر روی خود مانع رسیدن این رحمت به خود می شوند . پس بیایید ، چتر های گناه  خود را ببندیم تا زیر باران نعمت خداوند قرار بگیریم !

 

نوشته دیگر بود از : fn_400

 

 

*************************************************

از نرسیدن نعمت به خود شاکی نباشید ، به چتر های باز خود نگاه کنید ! 

شنبه 11/2/1389 - 10:5
پسندیدم 0
UserName