دوربین خدا
توسط : بر ز خ

سلام

دیروز داشتم از اتوبان تهران كرج رد میشدم.چیز جالب این بود كه رانندها وقتی به نزدیك جایی كه دوربین های راهنمایی ورانندگی مستقر بود میرسیدند برای اینكه بعدا جریمه نشند سرعتشون رو كم میكردند وبا سرعت مجاز رانندگی میكردند.با خودم فكر كردم پس چرا ما بنده ها با اینكه میدونیم دوربین خدا همه ی لحظات عمر واعمال مارو ضبط می كنه ،كمتر به فكر كم كردن سرعت حركتمون به سمت گناه میافتیم.با اینكه میدونیم جریمه های خدا خیلی سخت تر از جریمه های دنیاست.راستی چرا غافلیم؟..چرا؟؟!!..

سه شنبه 7/2/1389 - 12:11
پسندیدم 0
UserName