قصد جان می کند این عید و بهارم بی تو

قصد جان می کند این عید و بهارم بی تو
این چه عیدی و بهاریست که دارم بی تو
چون خزان است مرا شعر بهاری آری
گویا که ندارد عطری ، گل نرگس بی تو
حتی من که روسیه از گنه بسیارم
بی درنگ خواهم که دنیایم نباشد بی تو
حتی اگر گویم که چنین هستم من
کس نرود زین جاده دوستی بی تو
این سالها، این روزها از پی هم درگذرند
تا آمدنت مهدی جان، اینچنین است بی تو


*************************************

دوستان عزیز و مهربان اگر ازمتن لذت بردید،با نظری یادم کنید
جاده دوستی پایانی ندارد، اگر بیایی و همسفرم باشی
jade2oosti@yahoo.com

جمعه 27/1/1389 - 16:29
پسندیدم 0
UserName