حکایت
توسط : saeid_h

از گور خری پرسیدند : تو سفیدی ؛

 

راه راه سیاه داری ؟ ، یا اینکه سیاهی راه راه سفید داری ؟

 

گور خر به جای جواب دادن پرسید :

 

تو خوبی فقط عادت های بد داری ؟                   یا بدی و چند تا عادت خوب داری ؟

 

ساکتی بعضی وقت ها شلوغ می کنی ؟               یا شیطونی و بعضی وقتها ساکت می شوی ؟

 

ذاتاً خوشحالی بعضی روز ها ناراحتی ؟              یا ذاتاً افسرده ای و بعضی روزها خوشحالی ؟

 

لباس ها تمیزن فقط پیراهنت کثیفه ؟                  یا لباسهایت کثیفن و شلوارت تمیزه ؟

يکشنبه 22/1/1389 - 14:45
پسندیدم 0
UserName