لانه سازی پرندگان
توسط : madena2006

 

مرغابیها و غازها به کمک ساقه گیاهان و شاخه های نازک لانه می سازند و مرغابی یا غاز ماده کف آشیانه و روی تخم ها را با پرهایی که در ناحیه سینه اش وجود دارد به صورت یک ورقه نسبتاً ضخیم می پوشاند. قو نیز به همین روش لانه می سازد ولی برای اینکه بتواند لانه را بالاتر از سطح آب نگاه دارد، به ناچار آن را روی مقادیر زیادی علف و شاخه درخت می سازد. درنا هم لانه خود را تقریباً به همین صورت درست می کند. درناها موادی را که برای ساختن آشینه لازم دارند از فواصل تقریباً دور به نقطه مورد نظر خود حمل می کنند و سپس پرنده ای که روی تخم نشسته با استفاده از آن ها دیواره اطراف تخم ها را ضخیم تر می کند.

دوشنبه 16/1/1389 - 8:59
پسندیدم 1
UserName