مؤسسات فناوری کوچک و متوسط ؛
توسط : amirpeyman1367
 
مؤسسات فناوری کوچک و متوسط ؛
تعاریف، قوتها‌، ضعفها، فرصتها و تهدیدها

چکیده
مؤسسات فناوری کوچک و متوسط واژه‌ای جدید در عرصه مبادلات تکنولوژیکی در سطح جهان به شمار می‌رود، به گونه‌ای که بسیاری از کشورها هنوز تعریف روشنی از آن ارائه نداده‌اند. این تحقیق برگزیده‌ای از پروژه " بررسی تطبیقی سیاستهای حمایتی دولتها از توسعه فناوری مؤسسات فناوری کوچک و متوسط " به کارفرمایی دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری می‌باشد و بر آن است تا علاوه بر ارائه تعاریف مستند برخی کشورها و سازمانها از مؤسسات فناوری کوچک و متوسط و ارائه چکیده‌ای از سیاستهای حمایتی کشورهای منتخب (10 کشور) رویکرد SWOT[2] را در خصوص مؤسسات کوچک و متوسط ایران مورد ارزیابی قرار دهد. در این راستا مفاهیم راهبردی زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند:
1-  مراکز رشد و پارکهای علمی و فناوری    2- خوشه‌ها و زنجیره‌ها       3- تحقیق و توسعه
4- اطلاع رسانی    5- تجارت الکترونیک   6- انجمن‌های تخصصی    7- خدمات آموزشی        8- خدمات مشاوره‌ای 9- نمایشگاهها   10- امکانات پشتیبانی   11- ارائه وام و تخفیفات مالیاتی
بدیهی است ادامه چنین پروژه‌هایی آن هم در سطح ملی وابستگی کامل به حمایتهای نهادهای دولتی، دانشگاهی و صنعتی دارد.
مقدمه
بنگاههای کوچک و متوسط قلب اقتصاد جهان امروز قلب اقتصاد جهان امروز هستند. با آغاز موج صنعتی شدن و توسعه کشورها، رقابت برای ایجاد صنایع بزرگ و تولید انبوه و یکسان شکل گرفت و در سه ربع اول قرن بیستم به اوج خود رسید. اما در ربع آخر قرن، مفهوم جدیدی معادلات توسعه و پیشرفت را دگرگون ساخت: "کو چک زیباست."
 دهة پایانی سدة بیستم با اوج‌گیری فناوری و ظهور شیوه‌های نوین تولید و حصول و ارائه خدمات همراه بوده است. موج جدیدی از تحول آغاز شده، مؤسسات فناوری کوچک و متوسط در کانون توجه برنامه‌ریزان کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفته‌اند. پژوهشگران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهها جذب شرکتهای تخصصی کوچکی شدند که وزنة اصلی توسعة فناوری به حساب می آیند. در درون بنگاههای کوچک و متوسط تحقیقات و نوآوریها به جریان افتاده است. آنجه را ساختار غول پیکر در هم پیچیدة مؤسسات بزرگ نمیتوانست در خود ایجاد کند؛ در درون آزمایشگاهها و با امکانات اندک اما تکنولوژی پیشرفته و دانش بالای کارآفرینان و متخصصان موسسات کوچک و متوسط به وجود آمده است.
بسیاری از طرحهای تحقیقاتی فن آورانه با ریسک پذسیری بالا همراه می باشد . تهر شکستی می تواند برای متصصان شاغل در موسسات کوجک و متوسط به معنای پایان راه باشد. بسیاری از آها در تأمین سرمایة ائولیة مورد نیاز خود، یا هزینة خرید تجهیزات، با مشکل مواجه بوده و همجنین نیاز به دسترسی گسترده به اطلاعات در مورد وضعیت تکنولوژی در سایر نقاط کشور و حتی جهان دارد. بسیاری از کارشناسان و فارغالتحصیلان رشته های مختلف علمی نمی دانند جگونه با فضای بی رحمانة بازار برخورد کنند و چگونه کالا و خدمات خود را عرضه نمایند. مراکز رشد، انکوباتورها[3] پارکهای فناوری، مؤسسات تحقیق و توسعه[4] و شهرکها و مراکز مختلف علمی و دانشگاهی مهمترین نقاط برای گستراندن چترهای حمایت مالی و علمی، پژوهشی بر سر موسسات کوچک و متوسط فن آور می باشند.
این تحقیق بر آن است تا برخی تعاریف یافت شده در این خصوص را مورد توجه قرار دهد و سپس تحلیلی از نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصتهای موجود بر سر راه موسسات فناوری کوجک و متوسط ارائه دهد .
اهداف پروژه
بررسی تطبیقی سیاستهای حمایتی دولتها از توسعه تفناوری موسسات کوچک و متوسط پروژه به بررسی تطبیقی سیاستهای حمایتی دولتها از توسعه موسسات کوچک و متوسط (به ویژه در زمینه توسعه فناوری در آنها) پرداخته است. در این پروژه از روش تحقیق (الگو گیری) (Benchmarking) استفاده شده است وئ طی فرآیندی ویژه ده کشور از میان کشورهای مختلف جهان انتخاب شدند. این ده کشور عبارت بودند از : آمریکا، فنلاند، استرالیا، آلمان، سنگاپور، فرانسه،‌برزیل، تایلند، ترکیه و روسیه.
اهداف پروژه عبارت بودند از :
1- دستیابی به چارچوبی جهت تعریف تموسسات کوچک و متوسط
2-  شناسایی سیاستهای حمایتی کشورهای منتخب از توسعه موسسات کوچک و متوسط
3-  دسته بندی و تحلیل سیاستهای مورد بررسی و الگوگیری تطبیقی از آنها
4-  آموزش و تربیت کارشناسان و  پژوهشگران جوان در این زمینه و تشکیل یک تیم تخصصی مسلط بر موضوع
5-  جمع بندی سیاستهای و ارائه مشاوره به نهادهای متولی موسسات کوچک و متوسط در ایران جهت رویکردها و شیوه نامه های حمایتی آنها از موسسات کوچک و متوسط (به ویژه موسسات فناور کوچک و متوسط)
این پروژه در تابستان 1382 و تحت نظر دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری به وسیله گروه مؤسسات کوچک و متوسط بنیاد توسعه فردا انجام شده است. مطمئناً تحقیقات آینده می تواند گامهای برداشته شده در این پروژه و سایر بررسی ها و طراحی های انجام گرفته را تکمیل نماید. برای تداوم کار و تعریف پروژه های آتی عناویتنی چون (بررسی استراتژیها و برنامه های بلند مدت توسعه موسسات کوچک و متوسط و (پیشنهاد راهکارهای عملی برای توسعه بنگاههای کوچک و متوسط در ایران) پیشنهاد می شود.
SMEs  چیست ؟
SMEs مخفف عبارت Small& Medium Enterprises است و در برگیرنده کلیه بنگاهای کوچک و متوسط اعم از بنگاههای صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی می باشد. SMEs معمولاً با توجه به عواملی تعداد نیروی انسانی شاغل در آنها یا میزان سرمایه در گردش، به بنگاههای Micro ،Small, ،Mediumتقسیم می‌شوند. این بنگاهها به علت ویژگیهای خاص خود دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند، از جمله:
1-          اشغالزایی
2-          توزیع ثروت در جامعه
3-          توسعة مناطق حاشیه ای
4-          تأمین تولیدات مورد نیاز کشورها
5-          تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاههای بزرگ و ....
امروزه موسسات کوچک و متوسط علاوه بر کارکردهای پیشین خود، کانون اصلی توسعه فناوری و تأمین نیازهای پیچیده و پیشرفته[5] کشورها به حساب می آیند و حمایتهای گسترده ای توسط مؤسسات دولتی و عمومی از آنها به عمل می آید.
نمودار 1 . مقایسه بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ
TSME چیست ؟
SMEs فناور (Technological SMEs- TSMEs)  یکی از واژگان جدید در عرصه بنگاههای کوچک و متوسط است و هنوز در بسیاری از کشورها تعریف روشنی از آن ارائه نشده است. حتی اتحادیه اروپا که قصد دارد تعریف  واحدی از SMEs فناور را از سال 2006 در تمام کشورهای اروپاتیی تعمیم دهد، در گزارش 6 نوامبر 2002 خود اشاره کرده است که هنوز تعریف دقیقی از TSMEs به دست نیامده است و تنها به معیارهایی کلی برای شناسایی این بنگاهها اشاره کرده است که در ادامه خواهد آمد.
در این بخش در ابتدا تعاریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه [6] (OECD) ،  بلغارستان، کانادا و اتحادیه اروپا (EU) را بررسی خواهیم کرد و سپس با توجه به تعاریف فوق و سایر دستاوردهای پروژه، شاخص های کلی را برای شناسایی و تعریف TSMEs ارائه خئواهیم داد.
تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ا ز موسسات فناوری کوچک و متوسط :
با محسابه
1-  5% A> : بنگاه High- Tech است.
2-  %A< 1%  :‌بنگاه Medium High- Tech  است .
3-  1% A< : بنگاه Medium & Low Tech  است.
تعریف بلغارستان از موسسات فناور کوچک و متوسط
-       بنگاههای متوسط (Medium)
-       قسمت قابل توجهی از درآمدهای آنها صرفغ تحقیقات علمی شود .
-       کارمندان، دارای قابلیتهای علمی و واجد صلاحیت باشند.
-       از هر 6 نفر، حااقل 1 نفر بر روی تحقیقات علمی فعالیت نماید.
-       میزان ورود کالا و موجودی تولیدات بنگاههای High-Tech در بازار، از نرخ بالایی برخوردار باشد.
-       دارای نرخ بالای بازگشت سرمایه باشند .
تعریف کانادا از موسسات فناور کوچک و متوسط
کشور کانادا، برای تعریف موسسات فناور کوجک و متوسط   بر محوریت فعالیتهای R&D در بنگاههای تکنولوژیک تاکید کرده و در رشته های مختلف از شاخص های متنوعی استفاده نموده است:
1- واحدهای تولیدی: بنگاههایی که تولیدات آنها از ارزش افزوده بالایی برخوردار است (مانند مواد غذایی، لوازم منزل، ماشین آلات و ...)
2- فناوری اطلاعات: بنگاههایی که در آنها ابزار و خدمات مرتبط با پردازش یا انتقال اطلاعات گردآوری شده است که شامل تجهیزات و خدمات کامپیوتری، وسایل ارتباط از راهخ دور، قطعات الکترونیکی، نرم افزار و ...
3-  بیوتکنولوژی : بنگاههای نوآوری که پیشرفتهای تازه ای در زمینه مهندسی بیومولکولی بدست آورده اند که شامل بهداشت انسان و حیوان، تکنولوژی کشت غذا (agri-food)
4-  بنگاههای نوآور دیگری که در آنها از تکنولوژی صنعتی و دیگر تکنولوژیهای جدید (مانند انرژی و ... ) استفاده می شود.
تعریف اتحادیه اروپا از موسسات فناور کوچک و متوسط
اتحادیه اروپا برای تعریف TSMEs ، پارامترها و شاخص هایی را مد نظر قرار می دهد که عبارتند از:
الف) شاخص ورودی نوآوری
1)   هزنیه‌های R & D (درصد از فروش کل)
2)   کارمندان R & D (درصد از کل کارمندان)
3)   محوریت R & D (درصد افراد R & D به کل افراد جدید الورود در سال)
ب) شاخص کارآیی نوآوری
1)   تعداد اختراعات ثبت شده
ج) شاخص خروجی نوآوری
1)   سهم نوآوری از فروش به دست آمده
2)   درآمد حاصل از فروش اختراعات ثبت شده (فروش لیسانس و امتیازات فنی)
3)   میزان نوآوری (تعداد نوآوریهای انحصاری گزارش شده)
لازم به ذکر است که در گزارش نوامبر 2002 این اتحادیه، وجوه کمی این شاخص‌ها و درصدهای مورد نیاز برای شناسایی سطح تکنولوژی در بنگاههای مشخص نشده است.
در یک جمع‌بندی کلی می‌توان ویژگی‌های زیر را به عنوان خصوصیات متمایز کننده این بنگاهها در نظر گرفت:
1)   از نظر تعریف (تعداد نیروی انسانی شامل مؤسسات کوچک و متوسط شوند.
2)   سهم هزینه صرف شده در بخش R & D به کل درآمد بنگاه، بیش از یک درصد باشد.
3)   از تجهیزات و سخت‌افزارهایی که در آنها، تکنولوژی یا تکنولوژی پیشرفته (high- tech) به کار رفته است و همچنین نرم‌افزارهای مربوط به آنها، استفاده کنند و این عوامل در فرآیند تولید یا خدمات آنها نقش گلوگاهی و محوری داشته باشد.
1)   دارای تیم مدیریت و کارشناسی آموزش دیده و مرتبط با موضوع باشند به نحوی که نبود آن کادر متخصص، اختلال جدی در کار بنگاه ایجاد کند.
تحلیل SWOT بر روی مؤسسات فناوری کوچک و متوسط
الف) نقاط قوت[7]
1)   امکان تولید خدمات یا محصولات انعطاف‌پذیر و متنوع با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و تحقیقات نوآورانه
2)   امکان برقراری ارتباط با شرکتهای بزرگ و استفاده از دستاوردها و دانش تکنولوژیک آنها
3)   ساختار مدیریتی انعطاف‌پذیر و عدم مقاومت در برابر نوآوری
4)   جذب محققان با خلاقیت بالا (که در دیوانسالاری بنگاههای بزرگ نمی‌گنجند)
5)   سرمایه اولیه کم مورد نیاز برای راه‌اندازی و امکان تأسیس شرکت با تعداد نفرات محدود اما متخصص
6)   داشتن بهره‌وری بالاتر در مقایسه با بنگاههای بزرگ
7)   وجود زمینه‌های سرمایه‌گذاری مختلف (به منظور جایگزینی واردات و توسعه صادرات)
8)   استفاده از فن‌آوری اطلاعات و تجارت الکترونیک
ب) نقاط ضعف[8]
1)   عدم وجود بانکهای اطلاعاتی و سیستمهای اطلاع‌رسانی فنی و تخصصی
2)   عدم وجود متخصصین و مشاورین قوی و کارآمد برای مؤسسات فناوری کوچک و متوسط
3)   عدم ارتباط مناسب دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با مؤسسات کوچک و متوسط نوآور یا تکنولوژیک
4)   عدم امکان انجام پروژه‌ها یا تحقیقات سرمایه‌بر با ریسک بالا
5)   عدم امکان به کارگیری فناوری‌ها با تجهیزات گران‌قیمت
6)   شکننده بودن مؤسسات فناوری کوچک و متوسط در مقابل نوسانات بازار و تحریکات شرکتهای بزرگ و پایین بودن توان مالی آنها
7)   ضعف در بازاریابی و فروش و ناتوانی در شناخت بازارهای داخلی و خارجی و مراکز شرکتهای صاحب تکنولوژی و دانش فنی
8)   پایین بودن توان مدیریتی متخصصان و سرمایه‌گذاران و سطح مهارت و دانش نیروی انسانی شاغل در این واحدها
فرصت‌ها[9]
1)   درآمدهای ارزی حاصل از نفت، نیروی کار ارزان و انرژی و منابع طبیعی فراوان
2)   حضور قویتر بخش خصوصی و علاقه‌مندی آن به سرمایه‌گذاری
3)   توانایی جذب سرمایه‌های پراکنده و کوچک و کارآفرینی و استفاده از متخصصین داخلی و فارغ‌التحصیلان دانشگاهها
4)   امکان استفاده از اعتبارات خارجی
ت) تهدیدها[10]
1)   جهانی شدن تولید و رقابت‌پذیرتر شدن بازارها
2)   دخالت منفی مسایل سیاسی در همکاری بین کشورها و انتقال تکنولوژی
3)   وجود بازارها و زمینه‌های مناسبتر و با ریسک کمتر جهت سرمایه‌گذاری
4)   فقدان استراتژیهای کلان و مقطعی در زمینه توسعه فناوری و زیر ساختهای حمایتی مورد نیاز
جمع‌بندی SWOT
مزایای مؤسسات کوچک و متوسط در توسعه فناوری
1)   ساختار مدیریتی انعطاف‌پذیر در مقابل نوآوری (در برابر دیوان سالاری حاکم بر بنگاههای بزرگ)
2)   امکان استفاده از محققان با خلاقیت بالا (فرار محققان از محدودیتهای بنگاههای بزرگ)
3)   محو شدن نوآوران در رده‌های سازمانی بزرگ و قرار گرفتن آنها در کانون رقابت در مؤسسات کوچک و متوسط
4)   عدم وجود توجیه اقتصادی نوآوریهای کوچک و ظریف در شرکت‌های غول پیکر
5)   امکان انجام تحقیقات مورد نیاز بنگاههای بزرگ توسط بنگاههای کوچک با هزینه کمتر (در یک نظام زنجیره‌ای)
مزایای بنگاههای بزرگ در توسعه فناوری
1)   هزینه بالای فعالیتهای نوآورانه و امکان تولید انبوه برای بنگاههای بزرگ
2)   قدرت بالای بنگاه در بازار برای تصاحب درآمدهای اقتصادی ناشی از R & D
3)   ریسک بالای تحقیق و توسعه امکان شروع تحقیقات چند جانبه در یک زمان
4)   قدرت تبلیغ کالاهای جدید توسط بنگاههای بزرگ در اختیار داشتن نظام توزیع گسترده
5)   تأثیر بالای کاهش چند درصدی ناشی از تحیقیقات چند جانبه در یک زمان
نتیجه‌گیری
توسعه فناوری مستلزم تحقیقات و نوآوری در هر سه رده‌بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ است و هر یک از آنها در گروهی از تحقیقات نوآورانه مزیت‌هایی بر دیگری دارد:
1)   در نوآوری‌های مبتنی بر تولید انبوه و جلب مشتریان یا تحقیقات سرمایه‌بر و دارای ریسک بالا، بنگاههای بزرگ موفق‌ترند.
2)   در نوآوریهای دانش‌بر و تحقیقات صرفا علمی و نرم‌افزاری مؤسسات کوچک و متوسط موفق‌ترند.
3)   در بسیاری از نوآوریها همکاری بنگاههای کوچک و متوسط با یکدیگر (مکمل) و یا مؤسسات کوچک و متوسط با بنگاههای بزرگ (زنجیره‌ای)، بهترین نتیجه را می‌دهد.

تهیه‌كنندگان: مهدی کنعانی، سید حسین موسوی، مهدی قاسمی، علیرضا فیضیان، کاوه اسد زمانه

مراجع
الف) کتب فارسی
[1] خوشه‌های صنعتی، رویکردی نوین در توسعه صنعتی؛ هوبرت اشمیتز، خالد ندوی؛ انتشارات طرح نو؛ 1381
[2] جهانی شدن و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط؛ ترجمه نعت‌اله تقوی؛ وزارت تعاون: نشر جامعه پژوه؛ 1381
[3] نقش صنایع کوچک در اقتصاد مدرن؛ جهانگیر مجیدی؛ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا؛ 1381
[4] سمینار صنایع کوچک و متوسط و جایگاه آن در توسعه صنعتی کشور؛ دانشگاه صنعتی شریف؛ 1381
[5] سید مهدی صحرائیان، ساماندهی صنایع کوچک: طرحی در بازسازی ساختار اقتصاد ایران؛ انتشارات معارف ؛ 1380
[6] سیاست موفق توسعه صنایع کوچک ؛ سازمان صنایع کوچک ایران ؛ 1380
[7] هوشنگ امیر احمدی، ابزارهای توسعه صنعتی ، تدام و گسست ، انتشارات شیراز ، 1377
[8] مرتضی شریف‌النسبی ؛ چرخه توسعه ؛ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا ؛ 1375
[9] استراتژی‌های توسعه و مدرنیزاسیون واحدهای صنعتی و بازرگانی ؛ 1373
[10]      استراتژی‌های توسعه صنایع ایران، انجمن مدیران صنایع ، 1372
[11]      بررسی وضعیت صنایع کوچک در آسیا و اقیانوسیه؛ سازمان ملل متحد، ترجمه کمیته صنایع دفتر جهاد سازندگی، 1366
ب) پایان نامه‌ها و مقالات
[12]           علی شریفی؛ طراحی یک سیستم انکوباتور منطبق با شرایط ایران؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛ 1382
[13]           اسماعیل مردانی، جایگاه شرکتهای کوچک و متوسط در نظامهای اقتصادی اجتماعی ، مجله تدبیر؛ 1382 ؛ شماره 132
[14]           ایمان راد؛ پروژه نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صادرات کشور؛ کارفرما وزارت صنایع ؛ 1374
[15]           مجموعه مقالات نقش و جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، وزارت صنایع ، سازمان صنایع کوچک ، 1373
[16]           مبانی نظری پارکهای علمی – پژوهشی، پژوهش و مهندسی ، شماره 14 ، مرداد ماه 1373
انتقال و توسعه تکنولوژی
الف) کتب فارسی
[17]           سید سپهر قاضی نوری؛ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی علم و فناوری ؛ دفتر همکاریهای فناوری ؛1381
[18]           محمد نقی مهدوی؛ فرهنگ توصیفی تکنولوژی ، نشر چاپار ؛ 1380
[19]           ترجمه سید حبیب‌اله طباطبائیان؛ برنامه‌ریزی استراتژیک مؤسسات تحقیق و تکنولوژی؛ مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ؛ 1379
[20]           محمد زنجانی ؛ زمینه تکنولوژی، ارزیابی تکنولوژی برای استفاده مدیران ، سازمان مدیریت صنعتی ؛ 1379
[21]           مدیریت تکنولوژی مدرن؛ احمد جعفر نژاد ؛ انتشارات دانشگاه تهران ؛ 1378
[22]           سیاستهای انتقال بین‌المللی تکنلووژی و توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی ، 1377
[23]           سعید جعفری ، پارکهای علمی – تحقیقاتی (تاریخچه و تکامل پارکهای  علمی تحقیقاتی در ایران و جهان) ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی ، 1374
[24]           فرانسوابیزک رنه ، انتقال تکنولوژی ، ترجمه زیبا جلالی نائینی، انتشارات علمی و فرهنگی ، 1374
[25]           طاهره میرعمادی ، راهنمای منتخب سازمانهای بین‌المللی فعال در امر تکنولوژی و توسعه آن، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی، 1373
[26]           واژه‌نامه علوم و تکنولوژی، مرکز دانشگاهی، 1373
[27]           فرآیند انتقال تکنولوژی در بخش صنایع سبک ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، 1373
[28]           سید محمد بدرطالع، آشنایی با مجمع جهانی سازمانهای صنعتی و تحقیقات تکنولوژی (وایترو)، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی ، 1373
[29]           نقش ارزیابی در فرآیند توسعه، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی، 1373
[30]           منابع انسانی تکنولوژی، محمد نقی مهدوی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی ، 1372
[31]           عباس حاج فتعلیها، مهدی سید اصفهانی ، توسعه تکنولوژی (بررسی مفاهیم و فرآیند تصمیم‌گیریها)، دانشگاه علامه طباطبایی، 1372
[32]           بهروز ارباب شیرازی ، برنامه‌ریزی انتقال تکنولوژی یا مدلی برای فرموله کردن استراتژی انتقال تکنولوژی ، مجموعه مقالات دومین سمینار علم، تکنولوژی و توسعه. تهران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1372
[33]           سیاستگذاری برنامه‌ریزی تکنولوژی در منطقه آسیا و اقیانوسیه، ترجمه سازمان برنامه و بودجه، 1371
[34]           اطلس تکنولوژی؛ چارچوب کلی برنامه‌ریزی بر پایه تکنولوژی ، ترجمه سازمان برنامه و بودجه، 1371
[35]           غلامرضا نصیرزاده، مقدمه‌ای بر انتقال تکنولوژی ، سازمان صنایع ملی ایران، 1369
[36]           توسعه تکنولوژی در کشورهای در حال رشد ، ساپ چوی هیونگ ، تهران ، وزارت صنایع ، 1367
[37]           محمدعبدالسلام ، انتقال و تکنولوژی به جهان سوم ، ترجمه هاله المعلی و محمدرضا بهاری، انجمن فیزیک ایران، 1367
ب)پایان‌نامه‌ها و مقالات
[38]           زهرا عابدی، بررسی تحولات صنعتی تکنولوژیک کشور در سالهای 1327- 1372 و ارائه استراتژیهای لازم به منظور انتقال تکنولوژی مناسب، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، 1376
[39]           پروژه ارزیابی سطح تکنولوژی در صنایع کوچک ایران، حسین غضنفری ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی ، 1375
[40]           ابولحسن وفایی ، سلسله انتشارات تکنولوژی (1) ، دانشگاه صنعتی شریف ، 1375
[41]           راهنمای آمار فعالیتهای علمی و تکنولوژیکی ، یونسکو ، مرکز تحقیقات علمی کشور ، 1375
[42]           محمد نقی شهیدی ، انتقال تکنولوژی و صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه ، پژوهش و مهندسی ، سال دوم ، شماره 11 ، اردیبهشت ماه 1373
[43]           علی عسگری ، تکنوپولیس ؛ استراتژی جدید برای جذب ، انتقال و توسعه پایدار تکنولوژی ، زمینه ، سال سوم ، شماره 28 ، آبان 1372
متفرقه
[44]           محمد مهدی بهکیش ، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن ، نشر نی ؛ 1381
[45]           آشنایی با قواعد سازمان جهانی تجارت ؛ نماینده تام‌الاختیار تجاری ایران ؛ نشر بازرگانی ؛ 1381
[46]           غلامحسین لیاقت ، روش تحقیق در علوم مهندسی ، علی‌اصغر بیطرفان ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ، 1377
[47]           مهرداد تقوی گیلانی ، بررسی تطبیقی سیاست‌های کلان تکنولوژی و نظامهای پژوهشی – آموزشی در کشورهای عمده صنعتی، هنری ارگاس، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ، دفتر مطالعات ، 1377
سایتهای مرتبط
الف) سایتهای فارسی
[1]               سازمان صنایع کوچک ایران
  Sme. ir / home.
[2]               وزارت جهاد کشاورزی
agri-jaad. org. [3]               وزارت تعاون
icm. gov. ir
[4]               وزرات بازرگانی
iranministryofcommerce. com
[5]               وزرات صنایع و معادن
mim.gov. ir
[6]               سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
mporg. Ir
[7]               اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
iccim. Org
[8]               مرکز آمار ایران
sci.or. ir
[9]               سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
idro. Org
[10]           شرکت شهرکهای صنعتی
iraniec. Com
ب) سایتهای جهانی
[1]      ifc. org /sme/
[2]    
wipo .org/sme/
[3]    
oecksd.org/
[4]      unido. org
[5]   
werforum. Org
[6]     
exxun.com/exon/cy world. html
[7]    
europa.eu. int/index en. htm
[8]     
actetsme. org/index. Html
[9]    
zurichmednet. org /incubcubatorsworldwide .html
[10]
iasp.ws
مراجع انگلیسی
[1]     Innovation and small enterprises in the third word – Edward elgar -2000
[2]     The SME and information Technology – UNCTAD - 2000
[3]     High- Tech SMEs Europe- European commission- 2002
[4]     Improving SMEs in Access to Public procurement – UNCTAD- Geneva 2000
[5]     Utilizing Technology Transfer to Develop Small and Medium Enterprises- Bulmac&Bendis – IOS press – 2001
[6]     Management Guidance Systems For Small and Medium Enterprises-TAN THIAM SOON- National University of singapoor - 1984
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - Thech. Small & Medium Enter Prises
[2] - Strength, Weaknesses, opportunities Threats
1. Incubators
2. Research & Teehrology Institue
1.High - Tech
1. Organizatkon of Economic Colaboration
[7] - Strengths
[8] - Weaknesses
[9] - Opportunities
[10] - Threats

يکشنبه 2/12/1388 - 2:30
پسندیدم 0
UserName